2 september 2019 - Het Stephensonviaduct in Leeuwarden wordt een ‘slim’ viaduct: een smart bridge. Tientallen sensoren maken de brug zelf-voorspellend als het gaat om de restlevensduur en de actuele onderhoudsstaat. Smart Bridge Leeuwarden is een innovatieproject van ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en de gemeente Leeuwarden.

Einde levensduur

Nederland telt honderden viaducten en bruggen die in de jaren zestig zijn gebouwd. Veel van deze viaducten en bruggen bereiken in de komende decennia hun theoretische ‘einde’ levensduur. Hiermee staan Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen voor een enorme vervangingsopgave. Het Smart Bridge-concept helpt om meer inzicht te krijgen in de draagkracht van de constructie en om te voorspellen hoe lang bruggen en viaducten nog mee kunnen.

Het Stephensonviaduct

Het Stephensonviaduct is een belangrijke schakel voor het wegverkeer in en uit de Friese hoofdstad. Het 170 meter lange viaduct werd in 1963 opengesteld en bereikt in theorie in 2043 het einde van zijn levensduur. Maar de theorie is niet altijd een weergave van de praktijk. De gemeente Leeuwarden wil daarom inzichtelijk hebben wat de actuele conditie en restlevensduur is op basis van de werkelijke belasting. 

Sensoren

Het viaduct wordt daarom binnenkort uitgerust met tientallen sensoren. Deze sensoren verzamelen real-time data die inzicht geven in de staat van het viaduct, maar ook informatie over omgevingsfactoren zoals verkeersintensiteit, temperatuur en belasting. Van al deze gegevens worden rekenmodellen gemaakt die nauwkeurig voorspellen wat de actuele staat van het viaduct is en wanneer het viaduct moet worden vervangen.

De meetwaarden geven een goede indicatie van de actuele conditie van de brug. De gemeente kan het beheer en onderhoud van de brug zo specifiek afstemmen op die onderdelen waar onderhoud écht nodig is. Hiermee is de veiligheid van het viaduct op de korte en lange termijn te bepalen. Daarnaast bespaart deze werkwijze op onderhoudskosten. De gegevens van het Stephensonviaduct zijn terug te vinden in de GBI-beheersoftware van Antea Group.

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.

Download hier het hele persbericht