Ga naar hoofdinhoud
Op weg naar een veilig, duurzaam en bereikbaar Nederland
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent
Businesslijn

Mobiliteit

Heb je vragen?

Ka-Lung To
Stel een vraag

Op weg naar een veilig, duurzaam en bereikbaar Nederland

Nederland beschikt over een sterk infranetwerk. En tegelijkertijd staat ons land voor grote mobiliteitsuitdagingen. Want, hoe zorgen wij ervoor dat bestaande infra veilig en beschikbaar blijft? Hoe houden wij onze steden en regio’s bereikbaar en hoe ontsluiten wij nieuwe woonlocaties? De businesslijn Mobiliteit werkt voor overheden, bedrijven en burgers aan duurzame infrastructuur en optimaal bereikbare steden en regio’s.  

Mobiliteit raakt ons allemaal

Mobiliteit gaat over persoonlijke vrijheid. Over de mogelijkheid om onze bestemming zo efficiënt mogelijk te bereiken. Maar, mobiliteit gaat net zo goed over leefbaarheid, economische ontwikkeling en veiligheid. Hiermee raakt mobiliteit ons allemaal: als land, regio en individu. Dit maakt dat elk mobiliteitsvraagstuk boordevol interacties zit én dat elke oplossing zoveel meer is dan een eenvoudige reis van a naar b.  

Wij brengen mobiliteitskennis samen

Al die opgaves vragen om een keten van kennis. De businesslijn Mobiliteit brengt die kennis samen: op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Wij zijn de partner die strategisch met je meedenkt, maar die ook met de concrete oplossingen komt. Je vindt bij ons experts die adviseren in mobiliteitssystemen en de beste specialisten voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van infrastructuur. En daarnaast mensen die programma’s en projecten voor je managen. Door samen te werken zorgen wij ervoor dat je resultaten boekt die passen bij jouw doelen en budgetten. 

Nieuwe mobiliteitsconcepten

De bereikbaarheid van steden en regio’s moet verbeterd worden. Tegelijker-tijd ontstaan er door de nationale woningbouwopgave nieuwe woonwijken die ontsloten moeten worden. In een land waar we zuinig moeten zijn op onze ruimte en natuur vraagt dit om nieuwe mobiliteitsconcepten én maatwerkoplossingen. Van mobiliteitshubs, het combineren van modaliteiten tot deelvervoer: wij zijn de partij waarmee je - van onderzoek tot planvorming - vernieuwende mobiliteitsoplossingen ontwikkelt.   

Vervanging en renovatie opgave

Infrabeheerders staan voor een enorme vervanging- en renovatieopgave. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze uitdaging samen met de infrasector beet te pakken. Hiervoor bieden wij beheerders vakkennis, vernieuwende aanpakken én datagedreven oplossingen. Om de levensduur van bestaande infra te verlengen, maar ook om bestaande infrastructuur zo slim mogelijk te renoveren en maximaal te benutten. En als vervanging nodig is, dan doen wij dit met toekomstbestendige en circulaire oplossingen.   

Op weg naar een veilig, duurzaam en bereikbaar Nederland

Wij zorgen dat onze steden en regio’s bereikbaar zijn. Voor nu én de toekomst. Wij maken daarbij een veilige,  efficiënte en duurzame reis mogelijk.

Het ingenieurs- en adviesbureau van de toekomst

Als opdrachtgever vind je bij ons de vakkennis van vandaag, maar ook de ideeën, concepten en technologieën van morgen. Want, Antea Group bouwt aan het ingenieurs- en adviesbureau van de toekomst. Met ons kies je voor een mobiliteitspartner die vooroploopt in de toepassing van nieuwe technologieën en datagedreven oplossingen. Van sensortechnologie, artificial intelligence tot virtual engineering: ze helpen om ons vak nog beter uit te voeren en betere mobiliteitsoplossingen voor onze samenleving te ontwikkelen.   

Je vindt bij ons de beste specialisten van Nederland voor het ontwerpen, realiseren en beheren van wegen, spoor en kunstwerken.

Neem contact met ons op.

Ka-Lung To
Stel een vraag