Ga naar hoofdinhoud
Fotograaf: Sander Hoosemans
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Opstellen, aanbesteden en beheersen

Van onderhouds- en prestatiecontracten tot levering van diensten of producten. En van dijken en kades tot defensie pontons en Virtual Gaming. Antea Group giet uw behoefte in een contract, besteedt het aan en borgt de realisatie van het contract. Dat doen we met een team van circa 65 ingenieurs en adviseurs, gespecialiseerd in alles rondom bouwcontracten. Met eigen standaarden, maar altijd op maat en met oog voor de mogelijkheden van de markt en de actualiteiten in de bouwsector.

Vanaf de allereerste fase

Staat de opdracht op zich of is er een programma? Heeft het een repeterend karakter? Welke kennis en capaciteit is aanwezig? Nu en over een paar jaar? Antea Group levert toegevoegde waarde, nog ver voor de definitie van een project. Juist op strategisch niveau in deze beginfase denken we graag mee over marktverkenningen, organisatiecapaciteit, onderzoek of het toetsen van mogelijkheden. In deze vroege fase ontwikkelen wij op een realistische manier het juiste enthousiasme bij potentiële partijen. Onze strategisch adviseurs brengen het in kaart, adviseren over de beste marktbenadering en helpen bij de uitvoering.

Contractvoorbereiding

De kaders van het project worden gevormd en er ontstaat een project. Welke projectorganisatie is er nodig? En wat moet er gemaakt worden? Wat doe je zelf en wat vraag je de markt? Die voorbereiding en contractkeuze leiden naar een weloverwogen verdeling van expertise en risico’s. Daarom is het cruciaal om bewust de juiste samenwerkingsvorm, contractvorm en technisch inhoudelijke richting te kiezen. Het vormt tenslotte de juridische basis voor de verbinding met een marktpartij die jouw behoefte gaat invullen. 

We begeleiden en adviseren je in dit hele proces, we zorgen voor een navolgbaar besluitvormingstraject en we leveren alle benodigde documenten op. Met gebruik van eigen formats en een Werkwijzer Contracten, die bovendien gewoon te downloaden is. Zo ben je klaar voor de aanbesteding(en), welke vorm die ook krijgt. Van allianties en bouwteams tot DFMO en Vested: onze adviseurs kennen vrijwel iedere contract- en samenwerkingsvorm.

Fotograaf: Sander Hoosemans
Fotograaf: Sander Hoosemans

Aanbesteden

Aanbestedingen zijn er in alle vormen en maten. Ze dienen altijd één doel: het selecteren van de beste partij voor de klus. Naast juridische regels, richtlijnen over proportionaliteit en jurisprudentie zijn er ook oneindig veel meningen over het wegen en scoren van kwaliteit en prijs. We helpen je graag de beste vorm te kiezen, of het hele traject uit handen te nemen. 

Ook nu de wereld digitaal communiceert, bieden we oplossingen om met de markt in gesprek te gaan, zonder dat transparantie en ‘level playing field’ in gedrang komen. Zo begeleidden we al met succes een flink aantal marktverkenningen en consultaties, Nota van Inlichtingen rondes en zelfs traditionele ‘openen van de envelop’ momenten.

Contractbeheersing

De ervaring uit ruim 10 jaar Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) hebben we vertaald in een eigen visie en werkwijze: Dynamische Contractbeheersing. Een eigen werkwijze die - naast de sterke contractuele kaders van toetsen en audits - naadloos past bij de behoeften van opdrachtgever en klant om ook het gesprek en de samenwerking aan te kunnen gaan. Een inmiddels beproefde werkwijze die aantoonbaar beter voldoet aan de huidige wensen van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Circulariteit en duurzaamheid

Antea Group werkt actief mee aan het verbeteren van de wereld om ons heen. Binnen de adviesgroep Contracten maken we daarom het liefst alleen duurzame contracten die zowel opdrachtgevers als aannemers aanzetten te kiezen voor duurzame en circulaire oplossingen. Niet alleen in de producten en materiaalkeuze, maar ook in het proces ernaartoe. Van een visie op bestuurlijk niveau tot circulair aanbesteden en het grondstoffen paspoort. 

 

Voor vragen, informatie of een afspraak over Contracten.

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie