In oktober 2017 is de sporthal in Burgum afgebrand. Omdat deze hal een belangrijke binnensportvoorziening vormde voor een groot aantal verenigingen in Burgum, dient er zo spoedig mogelijk een nieuwe sporthal te worden gerealiseerd. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft Antea Group ingeschakeld voor het opstellen van het programma van eisen, het opstellen van de contractdocumenten, het verrichten van de aanbesteding en het bouwprojectmanagement. 

Multifunctioneel gemeenschapscentrum

De gemeenschap in Burgum heeft zich een aantal jaren geleden verenigd in de ‘stuurgroep Westermar’ en was al lange tijd bezig met het maken van plannen voor renovatie dan wel nieuwbouw van de hal om te komen tot een multifunctioneel gemeenschapscentrum. Daarnaast speelt de fusie van vv Burgum en BCV tot FC Burgum een belangrijke rol bij de planvorming van de nieuwe hal. De voetbalverenigingen willen hun bestaande clubgebouwen afstoten en een gezamenlijke kantine in de nieuwe accommodatie.

Antea Group is samen met de gemeente, de stuurgroep Westermar en de voetbalverenigingen in interactieve sessies tot de meest gewenste accommodatie gekomen. Hiervoor wordt het sportpark heringericht en een nieuwe ontsluiting gemaakt om de parkeeroverlast in de wijk te verminderen. Het ontwerp voor de nieuwe hal is opgesteld door Alynia Architecten. Op 14 februari 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het € 10 miljoen kostende plan voor de nieuwbouw en herinrichting.

Sportvloer in 3 delen

De nieuwe sporthal bestaat uit een zogenaamde C2 sporthal t.b.v. binnensporten en bewegingsonderwijs, waarbij de sportvloer deelbaar is in 3 delen (middels 2 vouwwanden), een kantinefunctie voor zowel de binnensport als voor de voetbalverenigingen BCV en vv Burgum en een buitentribune gericht op het aangrenzende voetbal hoofdveld. Naast de sportvloer komt er een multifunctionele zaal op de verdieping voor dans en tafeltennis ter vervanging van de verouderde zaalruimte in de Minnertshof. De nieuwe accommodatie wordt zo duurzaam en circulair mogelijk. Het ontwerp van de sporthal wordt in BIM uitgewerkt.

Aanbesteding in bouwteam

Gezien de tijdsdruk en de huidige marktomstandigheden in de bouw is gekozen voor een aanbesteding in bouwteam op basis van UAV. De aanbesteding heeft plaatsgevonden in twee percelen middels een nationaal, niet openbare procedure. Uit de vele aanmeldingen van bouwaannemers en installateurs in de selectiefase is een drietal bouwkundige aannemers en drietal installateurs geselecteerd, die hebben ingeschreven op het Voorlopig Ontwerp. Met aannemersbedrijf WJ Haafkes en zn. en Pranger-Rosier Installatie BV zijn vervolgens bouwteamovereenkomsten aangegaan. De sporthal dient oktober 2020 te zijn opgeleverd.