Afgelopen vrijdag 1 februari (2019) was de heropening van de ijshockeyhal van Thialf. De opening volgde na een spoedactie door de constructieadviseurs van Antea Group. Op donderdag 6 december werd de hal gesloten door de gemeente Heerenveen omwille van de veiligheid. Samen met de gemeente en Thialf hebben we daarna plannen uitgewerkt om de hal weer zo snel mogelijk open te stellen.

Stabiliteit

Uit de belastingproef die op dinsdag 18 december 2018 ter bepaling van de stabiliteit van de bestaande constructie is uitgevoerd, bleek dat de constructie van de hal onvoldoende stabiel was. Antea Group is na de proef direct met de uitkomsten daarvan aan het rekenen en tekenen gegaan met als doel de constructie weer zo snel mogelijk stabiel te krijgen. Het resultaat was dat aannemer Van Wijnen op 2 januari 2019 kon beginnen met het uitvoeren van de benodigde maatregelen.  

Precisieklus

Om de stabiliteit te vergroten zijn in het dak en een deel van de gevels windverbanden aangebracht, waarmee de in de bestaande situatie ontbrekende schijfwerking van het dak is opgevangen. Een precisieklus, omdat bij inmeting bleek dat geen enkele spant gelijk was en er rekening moest worden gehouden met de aanwezige ijsvloer. Naast de precisie speelde ook de tijdsdruk een rol, omdat midden in het ijshockey-seizoen de hal in zijn geheel werd stilgelegd. Antea Group heeft, samen met Van Wijnen, deze opdracht naar volle tevredenheid van de opdrachtgever en binnen de deadline opgeleverd.