De adviesgroep Rail van Antea Group, met ProRail als belangrijke opdrachtgever is gecertificeerd op trede 4. DNV-GL heeft hiervoor op 19 november jl., na een positief verlopen audit, het certificaat Veilig Bewust afgegeven.

Doelstelling

De adviesgroepen Milieu Realisatie, Milieu Noord, Assetmanagement en de vestiging Deventer van de businesslijn Contracten & Vergunningen, die onder andere werk voor TenneT uitvoeren, zijn met ingang van dezelfde datum gecertificeerd op trede 3. Deze prestaties dragen bij aan de doelstelling van Antea Group een veilige organisatie te zijn zonder ongevallen.

Wat is de veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder beoordeelt het veiligheidsbewustzijn en bewust handelen in bedrijven. Hierbij ligt de nadruk op de veiligheidscultuur. Het stimuleert bedrijven en hun leveranciers bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie hoe hoger de toegekende laddertrede. De Veiligheidsladder is de basis van een certificatiesysteem voor verschillende sectoren.