In december 2018 is Antea Group weer geaudit door Achilles-FPAL: First Point Assessment, een 2-jaarlijkse audit gebaseerd op kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu, competenties en trainingen in de olie- en gasindustrie. De audit is positief afgesloten.

Audit

De audit is positief afgesloten waardoor wij weer voor twee jaar een verified supplier zijn. Dit houdt in dat Antea Group voor de scope 'providing consultancy, inspection and engineering services and preparing and implemeting environmental realization of works' voldoet aan de strenge eisen die hiervoor in de olie- en gasindustrie worden gesteld.

Antea Group voldoet hiermee weer aan de strenge eisen die in de olie- en gasindustrie worden gesteld. De auditor heeft vastgesteld dat wij onze managementsystemen blijven ontwikkelen en dat de scores zijn verbeterd ten opzichte van 2016.

Onze cijfers van 2018 zijn:

  • Kwaliteit: 9,4
  • Veiligheid en gezondheid: 9,0
  • Milieu: 9,3
  • Competenties en trainingen: 9,2