We willen in Nederland allemaal duurzame energie, maar wel zonder landschapspijn in onze leefomgeving. Hoe kunnen we openbare ruimte slimmer gebruiken, zodat we niet alleen schone energie opwekken maar ook ons landschap mooier maken? Op 1 december 2017 schreef de coöperatie NederLandBovenWater de openbare prijsvraag Energielandschap van de Toekomst uit. Antea Group schreef hiervoor een visie, samen met KuiperCompagnons en Bureau MA.AN. Deze gezamenlijke visie heeft de tweede ronde van de prijsvraag gehaald.

Drie plannen naar volgende ronde

De ideeën hebben betrekking op drie locatie specifieke toepassingsgebieden. In het stedelijk gebied gaat het om het grondgebied van de gemeente Zwolle, in het landelijk gebied om het gebied rond de A16 en in het waterrijk gebied om de Zeeuwse zoute wateren. De 3 plannen die door zijn naar de volgende ronde:

  • S003 Ruimte voor Energie - Energie voor Transitie, KuiperCompagnons, Antea Group, bureau MA.AN
  • S005 Connected Naoberhoods, Liandon Energy Consulting, Generation Energy, Posad
  • S009 Deelt Warmte, Zwolle, kbng architectuur | stedebouw | restauratie / Stichting WarmBouwen, IF Technology, Duratherm, Comm.Art

Energiemanifestatie

De inzenders zijn uitgenodigd om hun visie in de tweede ronde in het najaar uit te werken tot een structuurontwerp met uitvoeringsstrategie. Op 31 januari 2019 wordt het resultaat van de prijsvraag en de winnaar bekend gemaakt. Dit zal plaatsvinden tijdens de Energiemanifestatie bij Rijkswaterstaat.

Meer informatie is te vinden op de website van Arch-lokaal.nl.