Antea Group werkt aan de renovatie van het Olympisch Stadion in Amsterdam. Een prestigieus project. In juli 2016 is het Olympisch Stadion toneel van de EK Atletiek 2016. Om te komen tot deze optimale sportfaciliteiten moeten een aantal stappen doorlopen worden. Hieronder een uiteenzetting van het project en de werkzaamheden van Antea Group.

Een flinke uitdaging

Gedurende het gehele werk wordt al het materieel nauwkeurig beoordeeld op lengte, breedte en gewicht. Dit in verband met de aanwezige parkeergarage onder het stadion. We hebben te maken met een maximale gewichtsbelasting van 500 kg/m2. Dit vergt de nodige zorg en aandacht met betrekking tot de keuze machines, zoals asfalteer- en freesmachines. Ook kunnen er geen zware vrachtwagens op het project komen en vindt alle aanvoer met klein materieel plaats.

 • De atletiekbaan van het Olympisch Stadion moet voldoen aan de laatste internationale normen van de IAAF;
 • De certificering van alle atletiekonderdelenvan het Olympisch Stadion wordt uitgevoerd door KIWA-ISA Sport;
 • De keuring vindt plaats na een interne keuring, via onze interne procescertificering;
 • De keuring door KIWA-ISA Sport vindt plaats door een vast keurmeester. Deze keurmeester is op de hoogte van alle stappen in het hele proces, wat zorgt voor een vlotte en correcte keuring van alle onderdelen. Vanaf de voorbereiding van het project is KIWA-ISA Sport betrokken bij het project;
 • Al sinds de tenderfase werken we samen met Kybys Contracting, waar het procesmanagement in handen is;
 • Een bijzondere uitdaging is de beperkte werkruimte boven het parkeerdek van het Olympisch Stadion. Het maaiveld in het stadion ligt op circa 50 cm boven het betondek van het parkeergarage. In deze beperkte ruimte moeten het brede scala aan leidingen (drainage, afwatering, data en mantelbuizen) worden aangebracht;
 • Antea Group is official supplier van het Olympisch Stadion en al sinds 2001 actief als accommodatie beheerder.
   
 • Week 5 - Op maandag 26 januari zijn de werkzaamheden begonnen. We zijn gestart met de sloop van de kunststof toplaag, een oude sandwich constructie. De inrichtingsmaterialen en de technische nummers, zoals kogelstootplateaus, verspringbakken en insteekbakken voor polsstokhoogspringen zijn ook verwijderd. Daarnaast zijn de drainputten verlegd. Het zuidelijke segment is breder gemaakt en het noordelijke segment ingekort om zodoende het voetbalterrein in het midden van de accommodatie even groot te houden.
 • Week 6 - In deze week had het projectteam veel last van het slechte weer; vorst, sneeuw en regen. Toch hebben we diverse sleuven in het bestaande asfalt kunnen zagen. Na ontgraving zijn hierin dikke mantelbuizen gelegd voor de gewenste bekabelingen van het buiten- naar het binnenterrein. Hierdoor is de stroomtoevoer op het hele terrein geregeld en kunnen bijvoorbeeld cameraploegen straks ook op het middenterrein filmen. Tevens is in week 6 de oude binnengoot verwijderd.
 • Week 7 - De nieuwe binnengoot is op de millimeter nauwkeurig geplaatst in stelbeton en is ook exact op lengte gebracht (400 meter). Landmeting - Twee onafhankelijke landmeters hebben de lengtemeting verricht en beide metingen voldeden aan de gestelde norm. Tevens zijn alle aanwezige drainputten en de verplaatste drainputten en drainage doorgespoten. De zandonderbouw van het zuidelijke segment is geprofileerd en de zandbaan is door ISA sport goedgekeurd!
 • Week 8 - Op het zuidelijke segment is nieuwe lava aangebracht en geprofileerd. ISA Sport heeft de lava goedgekeurd. Tevens zijn alle betonbanden in de buitenbochten herplaatst, ook dit op de millimeter nauwkeurig.
 • Week 9 - Er is nieuw asfalt gedraaid ter plaatse van de oude technische nummers, in samenwerking met Reef Infra. Tevens is de eerste laag asfalt op het zuidelijke segment geasfalteerd. De gehele asfalt-toplaag is van de rondbaan gefreesd en geprepareerd voor het asfalteren van de nieuwe toplaag.
 • Week 10 - In week 10 is er geasfalteerd en heeft een keuring plaatsgevonden. De laatste aanpassingen aan het asfalt zijn nog gedaan, zodat het er strak bij ligt voor de volgende projectfase in het Olympisch Stadion. 
 • Week 11 - Er is veel aandacht besteed aan het uitzagen en plaatsen van blinde balken voor het verspringen en driesprong. Ook zijn de springbakken en kogelstootcirkels uitgezaagd en zijn de zogenoemde stresszones afgefreesd. Dit zijn de afzetgebieden van speerwerpen, verspringen, polsstokhoogspringen en driesprong. Hier is een dikkere laag kunststof noodzakelijk is, omdat een grotere belasting en meer slijtage optreedt door spikes onder schoeisel.

  In week 11 zijn verder sleuven gezaagd voor de bekabeling van de tijdswaarnemingen, is de kogelstootsector aangepakt en is divers straatwerk gelegd. 

 • Week 12 - In week 12 is verder gegaan met het inrichten van de accommodatie en klaargemaakt voor het aanbrengen voor de kunststof toplaag.

  • Stellen van discusringen;
  • Plaatsen van rubberkopbanden voor de springbakken;
  • Aanbrengen tijdswaarneming-signalingsbuizen, vlak onder het asfalt;
  • Plaatsen van diverse inrichtingsmaterialen, zoals de afzetbalken voor kogelstoten;
  • Aanbrengen van het zand voor de springbakken;
  • Keuring van het asfalt door Kiwa ISA Sport.
 • Week 14 - Polytan kon aan de slag met het aanbrengen van de kunststof toplaag. Voorafgaand is de baan gereinigd. 
 • Week 18 - Dit was de week na Koningsdag. Vanwege een groot event dat gehouden is op de accommodatie werd alles schoongemaakt en werden enkele herstelwerkzaamheden verricht.
 • Week 19 - Afronding voor de eindkeuring. De kussens voor de springonderdelen werden geplaatst en nieuwe graszoden werden aangebracht. De baan was vanaf nu klaar voor gebruik!