Antea Group stelt sinds november 2018, in samenwerking met Rijkswaterstaat, onderhoudscontracten op voor baggerwerkzaamheden aan zoute vaarwegen en zeehavens in het hoofdvaarwegennet van Nederland. 

Zestal contracten

Het betreft een zestal contracten voor vast- en variabel onderhoud van de vaarwegen en zeehavens in het beheer van Rijkswaterstaat, verdeeld over zes percelen. De contracten worden opgesteld voor verschillende regio’s, namelijk West Nederland Noord (WNN), West Nederland Zuid (WNZ), Noord Nederland (NN) en Zee en Delta (ZD). Antea Group stelt in totaal drie prestatiecontracten, twee regiecontracten en één optie-chartercontract/raamovereenkomst op. Vijf van de zes contracten zijn inmiddels gepubliceerd.

Complexe opgave

Mede door de verschillende stakeholders, verschillende belangen en de krappe planning, staan Antea Group en Rijkswaterstaat voor een complexe opgave. Het gezamenlijke doel is een uniforme reeks contracten welke aansluiten op de wensen van de stakeholders. Antea Group werkt samen met Rijkswaterstaat aan het optimaliseren van de contracten zodat deze passen binnen de huidige ontwikkelingen in de markt en binnen Rijkswaterstaat, zoals bijvoorbeeld PFAS en duurzaamheid middels Milieukosten Indicator (MKI).