Tijdens dit uitzonderlijk droge voorjaar, waarin de effecten van klimaatverandering op zowel de hoge Brabantse zandgronden als in de poldersystemen van Zuid-Holland duidelijk zichtbaar zijn, heeft Antea Group volledig op kwaliteit vanuit 2 aanbestedingen de raamcontracten voor Integrale Technische Adviesdiensten (ITA) gewonnen. De opdrachtgevers zijn Aa en Maas en de vier waterschappen Brabantse Delta, Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

We zijn blij met deze contracten,vooral ook omdat de waterschappen gekozen hebben voor een langdurige samenwerking. Dat is goed voor de continuïteit van de dienstverlening, verhoogt de kwaliteit van het werk en reduceert de transactiekosten. We staan klaar om vele mooie projecten op te pakken.


Erik Matla
Projectmanager water

Watersystemen robuust en klimaatbestendig maken

De komende 3 tot 6 jaar gaan we de waterschappen ondersteunen bij hun belangrijke taken om de watersystemen robuust en klimaatbestendig te maken. We doen dit op efficiënte wijze in afstemming met de omgeving, waarbij we de innovatieve kracht van ons bedrijf optimaal inzetten. We doen dit op het gebied van waterbouwkundige werken, waterkeringen en integrale gebiedsinrichting. Dit zijn thema’s waarin we reeds jaren met veel succes en plezier met de waterschappen samenwerken. We zien uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking.