Waterschap Brabantse Delta wil een inlaatvoorziening voor zoet water realiseren bij de sluis Roode Vaart in Moerdijk. Antea Group heeft de benodigde onderzoeken, analyses, het ontwerp en het realisatiecontract verzorgd. Het project is bijzonder omdat het voor het waterschap een belangrijke schakel vormt met andere ontwikkelingen in de regio, in overeenstemming met projectpartners.

Sterke afhankelijkheid maakt kwetsbaar

In de huidige situatie is de zoetwatervoorziening van West-Brabant sterk afhankelijk van één grote zoetwaterinlaatvoorziening. Namelijk de inlaat bij Oosterhout, waar water uit het systeem Amer-Wilhelminakanaal wordt ingelaten. Deze sterke afhankelijkheid maakt de watervoorziening in West-Brabant kwetsbaar. Daarom is een extra zoetwaterinlaatvoorziening zeer gewenst. Hierdoor kan meer water naar het West-Brabantse achterland worden getransporteerd. Mocht het Volkerak-Zoommeer in de toekomst zout worden dan kan de aanvoercapaciteit van zoet water verder worden opgevoerd om het zoute water 'buiten de deur' te houden en een deel van het zoete water door te voeren naar Zeeland.

Betrouwbaar systeem

De inlaatvoorziening draagt bij aan een robuuste inlaatvoorziening voor West-Brabant en een betrouwbaar systeem. Het water wordt bij het Hollandsch Diep ingelaten en stroomt via het kanaal “De Roode Vaart” door de nieuwe haven van Zevenbergen naar het binnenland. De capaciteit van de inlaatvoorziening kan op een later moment verder verhoogd worden indien het verzouten van het Volkerak-Zoommeer definitief in werking treedt. 

Antea Group is voor ons een goed bereikbare partner, snel handelen was bij de voorbereiding van dit tijdsgebonden project erg belangrijk.


Waterschap Brabantse Delta

Systems Engineering

Vanaf de start van het project is de methode Systems Engineering toegepast om alle zogenaamde klanteisen en randvoorwaarden te verzamelen en vervolgens ook om het ontwerp en het realisatiecontract op te stellen en te verifiëren. Er hebben sessies en overleggen plaatsgevonden om alle wensen en eisen op te halen bij zowel de externe stakeholders als ook bij de betrokken afdelingen en specialisten van het waterschap zelf.

Duurzaam GWW

De ontworpen installatie is robuust omdat deze een grote capaciteit moet leveren en onderdeel uitmaakt van de primaire kering. De installatie kan onder vrij verval 10m3/s inlaten en kan 3,5m3/s aan water opvoeren. De inzet van duurzaam GWW heeft onder andere geresulteerd in de mogelijkheid om het water ook onder vrij verval in te laten, dit bespaart uiteraard veel energie (-kosten). De zoetwateraanvoer wordt gerealiseerd door middel van twee grote kokers door de primaire kering. In één koker wordt een pomp van het type “voortstuwer” geplaatst, welke water vanuit het Hollandsch Diep kan opstuwen naar de Roode Vaart.

Het project is inmiddels in de markt gezet door middel van een UAV-GC contract, dit houdt in dat een deel van het ontwerp van de inrichting bij de aannemer komt te liggen. De intensieve samenwerking en het wederzijdse commitment hebben geleid tot een effectief en succesvol resultaat.