De uitwerking van het wetsvoorstel Omgevingswet vraagt dat waterschappen anders gaan werken binnen projecten. De Omgevingswet biedt daarbij twee mogelijkheden; als eerste het Projectbesluit en als tweede de Vergunning eigen dienst. Antea Group heeft opdracht gekregen om waterschappen te ondersteunen bij vier concrete pilots op het gebied van watersystemen en waterkeringen. De uitwerking van de pilots vindt plaats door middel van werksessies. De resultaten hiervan worden gestructureerd in een database. 

Van werksessies tot een op maat gemaakte handreiking

Daarnaast leiden wij uit de verkregen informatie tijdens de werksessies de leidende principes (spelregels) af, wanneer het instrument Projectbesluit meerwaarde geeft. Parallel verschaffen wij helderheid inzake de (bestuurlijke) ambities voor wat betreft de toepassingsverklaring van het instrument Projectbesluit. Tenslotte maken wij een op maat gemaakte handreiking voor de waterschappen voor de toepassing van de Omgevingswet-instrumenten Projectbesluit en Vergunning eigen dienst.

De resultaten van deze pilots worden eind 2019 verwacht.