De gemeente Dronten wil goed uit de startblokken komen met de Omgevingswet. Maar wel onder één voorwaarde: de implementatie moet passen bij de organisatieontwikkeling die al in gang is gezet. Antea Group hielp om vanuit dit vertrekpunt de eerste stap naar de wereld van de Omgevingswet te zetten. 

Lerende organisatie

Dronten wil een lerende organisatie zijn die haar dienstverlening baseert op vakmanschap, vertrouwen, verbinding en vernieuwingskracht. De gemeente koos daarom voor het lerend implementeren van de Omgevingswet. Twintig medewerkers gingen in teams aan de slag met negen speerpunten van de Omgevingswet waaronder de Omgevingsvisie, cultuurverandering en burgerparticipatie.

Van black box naar bewustwording

De eerst stap in het traject is bewustwording bij ambtenaren, college en raadsleden. Johan Apperloo: ‘Voor velen is de Omgevingswet een black box. Je weet in grote lijnen wat er staat te gebeuren, maar wat dit voor jouw situatie betekent, is lastig voor te stellen. We hebben een doorsnede van de organisatie bij de kick-off betrokken: van ICT, Sociaal Domein, Ruimtelijk Domein, Dienstverlening tot Publiekszaken en Bedrijfsvoering.’

Onderzoekend, lerend naar een ambitieprofiel

Elk team verdiepte zich in een speerpunt en presenteerde dit aan collega’s. Johan: ‘Dit nodigde mensen uit om zelf op onderzoek uit te gaan, te leren en om hun kennis over te dragen. Uit dit onderzoek en de presentaties kwamen diverse dilemma’s aan de orde waarover keuzes gemaakt moeten worden. Zo ontstond er gaandeweg een ambitieprofiel dat past bij Dronten.’  

Vanuit deze kick-off bouwt de gemeente Dronten verder aan de komst van de Omgevingswet. De gemeente heeft inmiddels een programmamanager aangesteld en start dit jaar met enkele projecten die in de geest van de Omgevingswet worden uitgevoerd. Ook hierbij speelt Antea Group een begeleidende rol.