De Omgevingsvisie ‘FlevolandStraks’ biedt een doorkijkje naar Flevoland in 2030. Waar staan we voor en wie willen we zijn? Nadat de visie werd vastgesteld, bestempelde de provincie 2018 als het jaar om de omgevingsvisie te concretiseren. Dit gebeurde aan de hand van zeven maatschappelijke opgaven. Eén daarvan is het ‘Verhaal van Flevoland’. Een verhaal waaraan Antea Group mede vorm gaf.

Provinciale visie

Het ‘Verhaal van Flevoland’ is een onmisbaar puzzelstukje in de provinciale visie vertelt opgavetrekker Jesse Stammers. ‘We willen met inwoners, ondernemers en gebiedspartners het antwoord vinden op de vraag wat Flevoland eigen maakt. En hoe we deze kwaliteiten kunnen behouden en ontwikkelen. Het verhaal geeft richting en houvast aan beleid van gebiedspartners en gemeenten: denk aan gemeentelijke omgevingsvisies. Ook biedt het een vertrekpunt voor erfgoedbeleid en landschapsontwikkeling.’

Typisch Flevoland

Hoewel Flevoland volop in ontwikkeling is, is de provincie wel één van de meest herkenbare. Stammers: ‘Het polderlandschap is prachtig: de openheid, de verkavelingen, de poldersteden: typisch Flevoland. In feite is Flevoland ons erfgoed van de toekomst. Een spiegel van de twintigste eeuw die vertelt over inpoldering, onze visie op steden, landschap en architectuur. Als we hier zuinig mee omspringen, wordt Flevoland niet alleen een land van belofte, maar tevens een land van herinnering.’

Helicopterview

Een flinke opgave. Ook in Flevoland wordt ruimte schaarser; tegelijkertijd staan er veel ontwikkelingen op stapel. Enige samenhang is nodig om Flevoland herkenbaar te houden. Stammers: ‘We willen waardevolle landschappen behouden. We proberen dit te bereiken door samenwerking in plaats van harde regelgeving. Het ‘Verhaal van Flevoland’ biedt die helicopterview en aanknopingspunten.’

Erfgoed en landschapsbeleid

Het team ‘Verhaal van Flevoland’ maakte in 2018 een rondgang langs de Flevolandse gemeenten om te praten met inwoners, ambtenaren, ondernemers en gebiedspartners: ‘het resultaat van deze ontdekkingstocht zijn een erfgoedvisie, landschapsvisie en implementatieplan voor de branding. We hopen deze volgend jaar integraal als beleidsprogramma vast te stellen. We hopen dat het ‘Verhaal van Flevoland’ bijdraagt aan nieuwe initiatieven die de eigenheid en het karakter van Flevoland op de lange termijn vergroten.