Ben jij je als gebruiker van milieuruimte en belanghebbende binnen je directe omgeving bewust van de komende juridische transitie? De Omgevingswet heeft namelijk niet alleen grote gevolgen voor overheden, ook voor bedrijven kan dit leiden tot aanzienlijke veranderingen. Direct werkende regels voor bouwen en milieu veranderen bijvoorbeeld.

Omgevingsplan

Huidige bestemmingsplannen zullen trapsgewijs via een omgevingsvisie worden omgezet naar een omgevingsplan. Zo’n plan is flexibeler maar bevat ook waarden die milieueffecten reguleren. Diverse milieuonderwerpen zullen tevens gaan opgenomen in het omgevingsplan waarbij de gemeente ook nog eens afwegingsruimte heeft.

Daarnaast dient de directe omgeving zoals omwonenden en omliggende bedrijven betrokken te worden wanneer je (nieuw)bouwplannen heeft binnen uw bedrijf. Dit gaat zelfs zo ver dat in het nieuwe stelsel dit een indieningsvereiste wordt bij een vergunningaanvraag. Kortom, stakeholders betrekken, informeren en draagvlak creëren bij nieuwe initiatieven wordt steeds belangrijker.

Vergunningaanvragen en vergunningverlening

Weet je of er inmiddels al een omgevingsvisie is vastgesteld, door de provincie en gemeente waarbinnen jouw bedrijf is gevestigd? Antea Group helpt bedrijven om de impact van de Omgevingswet op vergunningaanvragen en vergunningverlening te beoordelen. Betrokkenheid bij omgevingsvisies en invloed daarop uitoefenen, voor bedrijfsrelevante issues met het oog op jouw ambities.