Bij het opstellen van het omgevingsplan Hembrug zijn de gemeente Zaanstad en Antea Group samen opgetrokken. Dit vernieuwende plan maakt het mogelijk om op het Hembrugterrein 180.000 m2 te ontwikkelen: wonen, werken en leisure.

Lees meer over dit project in TAGM 2019

Hoe, wanneer en met welk ‘uiterlijk’ is nog niet bekend. Dit gebeurt zonder vast eindbeeld en ontwikkelt zich geleidelijk. Het Hembrugterrein in Zaanstad is een voormalig terrein van Defensie en vormt met haar 43 hectare parkachtig terrein letterlijk en figuurlijk het hart van de Stelling van Amsterdam.

Renovatie en herontwikkeling milieubelast terrein

De karakteristieke panden worden gerenoveerd en het terrein wordt gefaseerd en organisch herontwikkeld. Het gaat bij deze ontwikkeling om een balans tussen de bestaande kwaliteiten van het terrein en de complexe omgeving op milieugebied. Het terrein ligt namelijk tussen de (haven-) industrie aan het Noordzeekanaal, wat het een groot milieubelast terrein maakt, met name door stof-, geur-, en geluidsoverlast.

Omgevingsplan

Antea Group heeft het omgevingsplan geschreven en de onderzoeken gedaan. Samen met de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf is nagedacht over het participatietraject en de strategische keuzes. Bij het omgevingsplan gaat het om de volgende afweging: waar wil ik -als bestuurder- kunnen sturen en wat laat ik vrij aan de ontwikkelaar? Uitdagingen in het proces zijn weergegeven in onderstaande infographic. Voor het hele team, zowel gemeente, RVB als Antea Group, is het een intensieve periode geweest met een resultaat om trots op te zijn.