Met de vormgeving van de omgevingsvisie voor de gemeente Oisterwijk speelt Antea Group in op belangrijke pijlers van de Omgevingswet: meer overzicht/duidelijkheid, de nieuwe rol van de overheid en een integrale aanpak. Een laagdrempelige en gebiedsgerichte website is het resultaat!

Omgevingsvisie met tablet op schoot

Beleidsvelden als ruimte, water, verkeer, natuur en milieu treffen elkaar in de visie. Deze hoeveelheid aan informatie maken wij overzichtelijk op de website. Ons uitgangspunt is dat iedereen de omgevingsvisie met een tablet op schoot moet kunnen raadplegen. Dit kan door gebruik te maken van korte en bondige teksten en links naar meer informatie over een bepaald onderwerp.

Ik ben trots op onze nieuwe omgevingsvisie: Niet alleen op het volledig digitale en gebruiksvriendelijke eindproduct, maar ook op de wijze waarop in het proces veel verschillende mensen een waardevolle inbreng hebben kunnen geven.


Ineke Depmann
Gemeentesecretaris gemeente Oisterwijk

Nieuwe rol van overheid

Per gebied geven we aan welke thema’s (beleidsvelden) er spelen, wat de waarden zijn van een gebied en welke ambities van toepassing zijn op dit gebied. Dit zijn de kaders voor toekomstige ontwikkelingen in dat gebied. Een initiatiefnemer wordt zo uitgenodigd om haar project binnen de kaders vorm te geven. Zo geven we optimaal vorm aan uitnodigingsplanologie en de nieuwe rol, die de overheid speelt in het tot stand komen van projecten. Niet altijd als regisseur, maar ook als partner of enkel faciliterend.

Klik hier om de Omgevingsvisie te bekijken.