Actuele, betrouwbare en relevante informatie over onze leefomgeving is cruciaal voor de uitvoering van de Omgevingswet. De data-opgave die de Omgevingswet met zich meebrengt is tegelijkertijd een eerste stap op weg naar een datagedreven organisatie. Reden voor de gemeente Lelystad om Antea Group in te schakelen voor een data-analyse.

Data-analyse

Welke data hebben we als organisatie in huis, wat is de kwaliteit ervan en hoe kunnen we data én processen gericht verbeteren en combineren? Om antwoord op deze vragen te krijgen, schakelde de gemeente Lelystad Antea Group in voor een data-analyse. Omdat deze gemeente ook de ambitie heeft om een datagedreven organisatie te zijn, hebben we beide uitdagingen gecombineerd.

Startsessie

In een startsessie maakten we met de gemeentelijke gegevensbeheerders- en informatiemanager een plan van aanpak voor de data-analyse. De focus lag hierbij op vier thema’s: ‘functies en gebruik’, ‘bouwvlakken’, ‘particulieren rijbanen’ en ‘oneigenlijk gemeentelijk grondgebruik’. Rondom elk thema brachten we in kaart welke databronnen we konden combineren en analyseren: denk aan bestemmingsplannen, BAG, WOZ, NHR, BGT, BRK, BAG-WOZ-koppelingen en bestemmingsplannen.

Verbinding

De startsessie bleek daarnaast goed voor de verbinding tussen de gegevensbeheerders: wie heeft welke data in huis en hoe kunnen we daarvan samen waardevolle informatie maken? Interessant was om te zien waar de verschillende datasets op elkaar aansloten en waar nog afwijkingen zaten. De analyse bracht tevens haarfijn het verschil in beeld tussen de gewenste situatie en de werkelijke situatie.

Resultaten

Uit de analyses bleek dat Lelystad haar registraties in de basis goed op orde heeft. Uit de resultaten bleek dat er verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van integraler gegevensbeheer. Bij een aantal signaleringen wordt aangeraden de relatie tussen registraties te controleren en daar waar nodig verbeteringen door te voeren. Ook gaf Antea Group bij enkele analyses het advies om het beleid op dit terrein te bezien en te beoordelen of er verbeteringen te behalen zijn.

Werk aan de winkel

De data-analyse zorgde binnen elk thema voor waardevolle inzichten over het beleid in relatie tot de feitelijke situatie. Daarnaast bood de analyse inzicht in de actualiteit en de volledigheid van de in- en externe databronnen waarover de gemeente kan beschikken. Aan de hand van een storymap én een presentatie konden we de organisatie meegeven waar nog werk aan de winkel was. En welke stappen nodig zijn om de data en processen op orde te krijgen.