Ook bij de gemeente Zutphen is de implementatie van de Omgevingswet een belangrijk thema. De gemeente had behoefte aan een overzicht van de stand van zaken en een structuur om de koers van de implementatie vorm te geven. Antea Group heeft hiervoor twee werksessies begeleid. 

Handvaten voor implementatie

Antea Group heeft hierbij handvaten aangereikt die het proces van implementatie inzichtelijk maakt, richting geeft en vereenvoudigd. Een basisstructuur voor de implementatiekoers is hierbij gebruikt als leidraad.

Goed beeld van implementatie Omgevingswet

"In 2 sessies van 3 uur heeft Antea Group de Gemeente Zutphen geholpen om in beeld te brengen hoe wij er voor staan als het gaat om de implementatie van de Omgevingswet in onze gemeente. We hebben dit gedaan met een groep van 15 collega`s uit de afdelingen die het meest betrokken zijn bij deze wetswijziging. Antea Group heeft voor het programma, voor de procesbegeleiding, de benodigde inhoudelijke achtergrondinformatie en het verwerken van opbrengst in een memo gezorgd. Dit hebben de 2 adviseurs vanuit een integrale scoop uitstekend gedaan. Nu weten we waar we staan en welke acties we moeten oppakken."
Menno Kelhout, Adjunct-directeur Gemeente Zutphen