Omgevingsmanagement is niet meer weg te denken bij ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Ook voor Vitens niet. Vitens heeft als doel een veerkrachtige drinkwatervoorziening op middellange en lange termijn voor ruim 5,6 miljoen klanten te zijn. Dat is voor maar liefst een derde van Nederland! Antea Group heeft daarom een raamovereenkomst getekend met Vitens voor de inhuur van omgevingsmanagers voor het team Omgevingsmanagement.

Omgevingsmanager

Naast de functie van omgevingsmanager kan Vitens binnen dit raamcontract ook meer functieprofielen uitvragen zoals projectmanagers, ecologen, hydrologen, geologen en GIS-specialisten. De eerste uitvraag binnen dit contract was de vraag voor een omgevingsmanager projecten die de projectmanagers van de afdeling Ontwerp & Aanleg van Vitens ondersteunt. Het gaat daarbij om investeringsprojecten voor de productie en distributie van drinkwater. Hans Gockel van Antea Group gaat voor diverse projecten onder andere contact onderhouden met professionele stakeholders (natuur, water, landbouw) en omwonenden. Ook zal hij zorg dragen voor overleg met bevoegde gezagen en adviseren over te doorlopen procedures en eventueel benodigde onderzoeken. Hierbij is een goede onderlinge afstemming, juiste belangenafweging en coördinatie van belang om tot een soepele uitvoering te komen.

Benieuwd wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen op het gebied van Omgevingsmanagement? Neem dan contact met ons op.