Drie waterschappen in Fryslân, Groningen en Drenthe hebben in een gezamenlijke aanbesteding het raamcontract voor advies- en ingenieursdiensten gegund aan Antea Group. Het raamcontract heeft een looptijd van twee jaar, met de optie tot tweemaal verlenging van de periode met nog eens twee jaar.

Voortzetting raamcontract

Voor Antea Group betekent de gunning een voortzetting van het eerdere raamcontract met de waterschappen Wetterskip Fryslân, Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Kijkend naar de huidige samenwerking met deze drie waterschappen verwachten we de komende zes jaar weer veel interessante uitvragen en projecten op te pakken.

Maatschappelijke taken

Waterschappen in ons land hebben belangrijke maatschappelijke taken en daar dragen wij graag aan bij. Antea Group heeft op het gebied van watersystemen, waterveiligheid en waterketen veel kennis op veel verschillende vakgebieden en heeft daarmee de waterschappen veel te bieden. Het belang van dit raamcontract is uitermate groot en ons tenderteam heeft er dan ook hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.