Al 10 jaar ondersteunt Antea Group Rijkswaterstaat Midden-Nederland bij het verlenen van vergunningen. We hebben de opdracht gegund gekregen dit ook de komende 2 jaar te blijven doen. Hierbij ondersteunen we op het gebied van iedere wet waarvoor Rijkswaterstaat bevoegd gezag is. Zoals de Waterwet, Wbr, Scheepvaartverkeerswet, BPRW en de Ontgrondingenwet. Het omvat een complex gebied met volop verkeer en recreatie.

Drukke vaarwegen, snelwegen en sluizen

Het beheergebied van Rijkswaterstaat Midden-Nederland is verdeeld in twee Districten. In District Zuid liggen met name het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Dit zijn drukke vaarwegen met een groot aantal sluizen en andere Rijkswaterstaat-objecten. Er zijn tevens drukke snelwegen en complexe knooppunten: de A1, A2, A12 en A27.

Waterrecreatie, Afsluitdijk en Flevopolders

In District Noord liggen het IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren. Dit zijn ecologisch waardevolle en unieke gebieden waar volop waterrecreatie plaatsvindt. We hebben hier tevens te maken met de A7 over de Afsluitdijk en de A6 en A27 door de Flevopolders. De Afsluitdijk en Houtribdijk worden de komende jaren versterkt.

Enkele bijzondere verleende vergunningen zijn:

  • Nautische toestemmingen voor de filmopnames van Dunkirk, berging van het vliegtuigwrak in het IJsselmeer en diverse activiteiten en werkzaamheden rondom de Marker Wadden;
  • Wegenverkeerswet toestemming voor KWF lampionnen op de Afsluitdijk;
  • Vergunningen voor de elektrische laadstations van Fastned;
  • Tientallen gestuurde boringen onder de snelwegen;
  • Watervergunningen voor Landmaken van IJburg Strandeiland, de nieuwste uitbreiding van IJburg;
  • Uitvoeringswerkzaamheden Windpark Fryslân en het Tulpeiland bij Zeewolde;
  • Ontgrondingenvergunning voor Markerzand, zandwinning van 65 miljoen kuub zand in het Markermeer.

De belangrijkste reden dat Rijkswaterstaat Midden-Nederland aan Antea Group gegund heeft is de uitstekende kennis en expertise van het projectteam. Een mooi compliment. Het projectteam staat dan ook klaar om weer 2 jaar aan de slag te gaan.