Het Beleefcentrum bij Kornwerderzand moet een plek worden waar toeristen Waddenzee, IJsselmeer en Afsluitdijk kunnen ruiken, proeven, zien en horen. Het centrum vertelt het verhaal van Werelderfgoed De Waddenzee en het IJsselmeer en zoomt in op onderwerpen zoals de vismigratierivier en duurzame energie. Verder wordt het Beleefcentrum het startpunt voor een bezoek aan het Kazemattenmuseum.

Schetsontwerpen en aanbesteding

In opdracht van De Nieuwe Afsluitdijk zijn we nauw betrokken bij de komst van het Beleefcentrum. We stelden schetsontwerpen op en begeleidden de aanbesteding. Het centrum mocht in geen geval een traditioneel gebouw met daarin een informatiecentrum worden. We gingen daarom allereerst op zoek naar een duurzaam leisure-concept én een geschikte exploitant. Een aanbesteding waarin niet de harde techniek op de voorgrond stond, maar die zich richtte op zachtere aspecten zoals recreatieve beleving en toeristische meerwaarde.

Passend bij de Afsluitdijk

Nadat de exploitant (Kexcom en Vigilante) bekend werd, zette de Provincie Fryslân de aanbesteding van het gebouwpontwerp in gang: spectaculair in eenvoud en passend bij het karakter van de Afsluitdijk. Bij het technisch ontwerp van de buitenruimte van het Beleefcentrum, de aanbesteding en de begeleiding van de uitvoering is Antea Group eveneens betrokken. De bouw van het Beleefcentrum en de realisatie van de buitenruimte start in 2017, in het voorjaar van 2018 wordt het centrum opgeleverd.