Rijkswaterstaat gunt de ingenieurs- en adviesdiensten voor een betere doorstroming op de A4 aan het consortium Flow4. Dit samenwerkingsverband van ingenieurs- en adviesbureaus Antea Group, Movares, Goudappel Coffeng en Infram won de aanbesteding voor de projecten Verkenning A4 Burgerveen-N14 en de Planuitwerking Haaglanden-N14.

Onderliggend wegennet verbeteren

De A4 is de drukste weg van Nederland. De snelweg verbindt Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, de haven van Rotterdam en luchthaven Schiphol. Zowel bij Den Haag als bij Leiden staan regelmatig files. In de Verkenning A4 Burgerveen-N14 onderzoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (samen met Rijkswaterstaat) de mogelijkheden om de verkeersdoorstroming op de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting op de N14 bij Den Haag en het onderliggend wegennet te verbeteren. Dit moet leiden tot een Voorkeursbeslissing van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Rijkswaterstaat verbetert met het project A4 Haaglanden- N14 de doorstroming op de A4 in de regio van Den Haag en de N14.  Hierdoor blijft de regio Den Haag een aantrekkelijk gebied voor bedrijven en inwoners. Het project bevindt zich momenteel in de planuitwerking. Hierna volgt het Ontwerp Tracébesluit A4 Haaglanden – N14.

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De plannen van de ingenieursbureaus zijn onder andere beoordeeld op de criteria integrale productkwaliteit, flexibiliteit, samenwerking en risicobeheersing. Flow4 maakte een aanbieding die uitstekend aansloot bij de wensen.   

Een gezamenlijke aanbesteding

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever van de Verkenning A4 Burgerveen-N14. Rijkswaterstaat is opdrachtgever voor de Planuitwerking Haaglanden-N14. Tussen de twee projecten is een nauwe samenwerking. Vanuit die samenwerking is gekozen voor een gezamenlijke aanbesteding van de benodigde ingenieurs- en adviesdiensten.