Al een aantal jaar begeleidt Antea Group de gemeente Berkelland bij het wegbeheer. Deze gemeente beheert circa 3,9 miljoen m² aan verharde wegen. Het buitengebied heeft een totaaloppervlakte van 2,1 miljoen m² aan wegen, dit bestaat uit een fijnmazig wegennetwerk.

Ieder jaar wordt een gedeelte van de wegen geïnspecteerd. Afgelopen jaar was het buitengebied aan de beurt. Na de weginspectie realiseerden we een onderhoudsplanning. Een deel van de wegvakonderdelen die in de planning voor onderhoud naar voren kwamen, zijn door onze adviseurs getoetst. De wegen die na de maatregeltoets voor onderhoud in aanmerking kwamen, zijn inzichtelijk gemaakt en besproken met de gemeente.

Inzicht in budget groot onderhoud wegen

De gemeente heeft ons gevraagd om op een innovatieve manier inzicht te geven hoe zij het budget voor Groot Onderhoud Wegen het meest effectief kan inzetten. Dit budget bestaat uit een jaarlijks budget en een eenmalig impulsbudget over 3 jaar. Tijdens een sessie met verschillende medewerkers van de gemeente zijn diverse zaken benoemd die een meerwaarde hebben bij te maken keuzes voor onderhoud aan wegen.

Onderzoek verkeersgebruik en fietsroutes

Antea Group heeft een (grafische) analyse uitgevoerd van verhardingen die een relatie hebben met aangedragen zaken. Ook verkeersgebruik en fietsroutes zijn onderzocht. We hebben een prioriteit aangegeven met behulp van een rangorde. Hiermee heeft de gemeente Berkelland heldere handvatten gekregen om het eenmalige impulsbudget maatschappelijk effectief in te zetten.

Het was voor zowel de gemeente als voor Antea Group een mooi traject waarbij de innovatie tot een mooi resultaat heeft geleid.