Vanaf 1 december tot en met 11 januari 2018 ligt het ontwerptracébesluit (OTB) N35 Nijverdal-Wierden ter inzage. Antea Group heeft dit OTB inclusief alle onderzoeken in samenwerking met Tauw opgesteld. Voor dit project heeft Antea Group een aan-de-kaart-gekoppeld digitaal platform ontwikkeld, een gebiedsinformatiemodel (GIM). Er is een speciale openbare versie van het GIM gemaakt, dat voor iedereen is in te zien.

Gegevens op huisnummerniveau

In het GIM, dat is in te zien op www.N35NW.nl, is vanaf 1 december het wegontwerp, de vergunde geluidsbelasting en de toekomstige geluidbelasting op huisnummerniveau in te zien. Zo kan iedereen zien hoe de weg exact komt te liggen en wat de geluidsbelasting is en wordt voor elke woning die in de buurt van de N35 ligt. De gegevens waarop het geluidsonderzoek is gebaseerd zijn ook opgenomen in de openbare viewer. Dit maakt het publiceren van deze gegevens in de rapportages overbodig en het raadplegen gebruiksvriendelijker. Hiermee wordt ons doel bereikt om informatie laagdrempelig, en voor iedereen begrijpelijk, beschikbaar te maken.

Doorstroming en verkeersveiligheid

Om de doorstroming en de verkeersveiligheid tussen Nijverdal en Wierden te verbeteren, wordt dit deel van de N35 opgewaardeerd naar een autoweg. De weg krijgt twee rijbanen met elk twee rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen en wordt opgewaardeerd naar 100 km/h. Veel partijen en omwonenden zijn vanaf de start van dit project betrokken bij de plannen en hebben een bijdrage geleverd.

Het ministerie legt het door Antea Group opgestelde OTB en MER ter visie van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018. Iedereen kan dan reageren op de plannen.