Ter ondersteuning van complexe ontwerpvraagstukken is actuele en goed toegankelijke gebiedsinformatie van essentieel belang. In projecten als bijvoorbeeld planstudies, maar ook in de tender- en realisatiefase van infrastructurele werken, is het van belang dat alle deelnemers aan het project kunnen beschikken over dezelfde actuele informatie over de omgeving.

Ontwerpfase

In de ontwerpfase is het van belang vroegtijdig raakvlakken te kunnen onderkennen. Daarom wordt voor het projectteam alle relevante informatie, zoals omgevingsinformatie, informatie over de bestaande situatie en onderzoeksrapporten, in een online GIS-viewer ter beschikking gesteld. Gaandeweg het project verrijken we de GIS-viewer bovendien met actuele ontwerpgegevens en brengen we een relatie aan met de actuele eisen in Relatics. Ook de klant en de stakeholders in het project krijgen toegang tot de beschikbare data.

Verschillende bronnen

Het gebiedsinformatiemodel wordt samengesteld uit verschillende bronnen. We benutten de bestaande areaalgegevens van de klant op de locatie. We voegen daar uit open databronnen relevante informatie over de omgeving aan toe. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natuurbeschermingsgebieden en waterwingebieden. Tenslotte worden alle ingewonnen gegevens in het project, zoals explosieven, bodemgegevens en archeologie, in het GIM op overzichtelijke wijze gepresenteerd.

Gangbare standaarden

Het gebiedsinformatiemodel wordt samengesteld met behulp van gangbare GIS- en BIM-standaarden. Daarmee waarborgen we een soepele overdracht van alle beschikbare gegevens over het project van de planstudie- naar de realisatiefase. Het voordeel is dat zo min mogelijk informatie verloren gaat bij deze overdracht.