Sinds jaar en dag voert Antea Group complexe deformatiemetingen uit voor diverse klanten. Deze metingen zijn er om te waarborgen dat een bouwwerk stabiel is en goed blijft functioneren.

De laatste tijd is er een belangrijke vernieuwing in deze dienstverlening doorgevoerd waardoor de waarde voor de klant flink is toegenomen. De metingen zijn geïntegreerd met instandhoudingsadvies. Waar de klant voorheen zelf diende te bepalen wat consequenties van metingen waren voor de instandhouding, krijgt de klant nu naast de metingen een passend advies voor maatregelen op grond van geconstateerde deformaties en risico’s.

Deformatiemeting

Voor meting wordt de geschiedenis van een bouwwerk grondig geanalyseerd. Deze risicoanalyse leidt soms tot aanpassingen van de meetopzet om constructieve risico’s beter te kunnen monitoren. Na de meting vindt er een analyse plaats van de resultaten. Op grond daarvan brengen onze adviseurs advies uit. Dat kan betekenen dat het bouwwerk in het vervolg wat intensiever wordt gemeten of wat vaker gericht wordt geïnspecteerd op schades.

Voor de klant levert deze benadering grote voordelen op. De beheerder van het bouwwerk weet direct wat hem te doen staat, waarmee de relevantie van de meting enorm is toegenomen. De werkwijze leidt tot intensief contact tussen klant en adviseur over aanpak, eisen en advies en zodoende doen beide waardevolle kennis op.