Eind 2016 vroeg Albert Eikenaar, coördinator wegen bij Gemeente Ede, aan Antea Group om te helpen bij het anders inrichten van het wegbeheer. De beheerders waren prima in staat om de kwaliteit van de verhardingen op peil te houden, maar het werd wel steeds lastiger. Er werden andere eisen gesteld en men wilde aansluiten bij de landelijke standaarden. Al snel bleek dat men bij de gemeente Ede moeite had met de bestaande CROW systematiek. Het was te veel een ‘black box’. Pieter Ausema heeft de afgelopen periode de gemeente intensief ondersteund op weg naar een nieuwe benadering.

Schadebeeldregistratie in Apeldoorn

Pieter Ausema was eind 2016 bij de gemeente Apeldoorn bezig met schadebeeldregistratie. Tot dan toe werden de schadecijfers uit de CROW inspectie direct door de inspecteur buiten vastgelegd. Verschillende inspecteurs geven wel eens verschillende interpretaties. Nieuw in Apeldoorn was dat alle schades van de asfaltverhardingen binnen de bebouwde kom in de (digitale) kaart werden ingetekend. Deze werden daarna met GIS-analyses vertaald naar de CROW-cijfers per wegvakonderdeel. Dit bood een veel objectiever beeld van de daadwerkelijk omvang en toestand van een specifiek wegvakonderdeel.

Toepassing in Ede

Voor Albert Eikenaar, coördinator wegen in Ede, was dit precies wat hij al jarenlang wilde voor zijn verhardingen. Op de keper beschouwd werd de weginspectie in Ede eigenlijk alleen gedaan om de aansprakelijkheid van de gemeente af te dekken. Het daadwerkelijke onderhoud werd door de beheerders uiteindelijk toch vooral zelf bepaald aan de hand van hun eigen beoordeling. Besloten werd tot een pilot waarin schadebeeldregistratie voor zowel asfalt- als voor de elementenverharding meegenomen zou worden.

Benieuwd naar schadebeeldregistratie en de koppeling hiervan met uw beheersysteem? Ook al heeft u geen GBI, wij delen graag onze ervaring met u.

Lees hier het volledige artikel Anders omgaan met de CROW systematiek uit GBI magazine nummer 17.