Waternet beheert ruim 1000 kilometer dijk in opdracht van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Als onderdeel van het dijkenprogramma moet de Amsteldijk West worden verstevigd. De Amsteldijk ten zuiden van de A9 is afgekeurd in de toetsing en daarmee is het dijkenprogramma van Waternet opgestart als verbeterproject. De bureaus ondersteunen Waternet met de nieuwe werkwijze op het gebied van projectbeheersing, contract-, technisch-, en omgevingsmanagement. In deze unieke samenwerking met IV-Infra en Sweco, ontwikkelt Antea Group met Waternet een nieuwe aanpak die gebruikt kan worden voor deze én alle andere dijkversterkingsprojecten.

Best practices

De kracht van de samenwerking is dat Waternet zich maximaal kan richten op het projectmanagement van het project, terwijl de ingenieursbureaus hun best practices inbrengen. De aansturing, en grotendeels ook de uitvoering, van de projectwerkzaamheden is ook bij hen belegd. Door tegelijkertijd vorm te geven aan het project en aan nieuwe standaarden en kengetallen, bouwt Waternet aan een aanpak en referenties voor toekomstige dijkversterkingsprojecten.

Omgevingsmanagement en projectbeheersing

Antea Group is in dit project verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement en voor de projectbeheersing. Daarnaast levert Antea Group inhoudelijke specialisten op het gebied van geotechniek en waterkeringen. De projectbeheersing wordt aangestuurd door de manager projectbeheersing, een nieuwe rol voor Waternet. De manager projectbeheersing (MPB) is verantwoordelijk voor de integrale beheersing van het project en richt hiertoe processen in zoals budgetbewaking, planningsmanagement en risicomanagement. Door deze verantwoordelijkheden bij een MPB-er te beleggen, worden de projectmanager en het projectteam ontzorgd. De MPB voorziet hen periodiek van voortgangs- en sturingsinformatie.

Op deze manier doorloopt het projectteam Amsteldijk West op een beheerste wijze de projectfasen, zijn opdrachtgever en bestuurder adequaat geïnformeerd en werken we systematisch toe naar de oplevering van het project Amsteldijk West!