Nog altijd mooi van buiten, maar veel sterker van binnen. Dankzij de JLD-Dijkstabilisator kan de Ringdijk Watergraafsmeer in Amsterdam nog decennia mee. ‘Een belangrijke innovatie op weg naar sterkere dijken en meer waterveiligheid in Nederland’, vond Delta-commissaris Peter Glas. Hij nam de dijk donderdag 14 maart officieel in gebruik.

Vijf jaar lang werd door verschillende partijen gewerkt aan de ontwikkeling van de dijkstabilisator: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Antea Group, DeltaresJLD-Contracting en Wiertsema & Partners. Juist die samenwerking zorgde ervoor dat de innovatie in relatief korte tijd markt-klaar was. De techniek werd in de afgelopen jaren uitgebreid getest en voldoet inmiddels aan alle normen en richtlijnen, vertelt Pieter Bart van Antea Group: “Met het project in de Watergraafsmeer is de werking en maakbaarheid van de JLD-Dijkstabilisator aangetoond en klaar om ook andere dijken te versterken.”

Dankzij de nieuwe methode behoudt de dijk zijn bestaande vorm en kunnen bomen blijven staan.


Pieter Bart
Senior adviseur Water

Antea Group

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is al vanaf het initiatief betrokken bij de ontwikkeling van de stabilisator. Zo nam het bureau het leeuwendeel van het reken-technische werk voor z’n rekening. Ook was het betrokken bij de full scale bezwijkproeven op de testlocatie in Purmerend. Op basis van deze inzichten is een veiligheidsbenadering, beoordelingsmethode en een ontwerp ontwikkeld.

Werking van de dijkstabilisator

De binnenwaartse stabiliteit (macrostabiliteit) is een groot probleem voor dijklichamen. Belasting van verkeer of hoge waterstanden vormen een gevaar voor de dijksterkte en vergroten het risico op bezwijken. De JLD-dijkstabilisator biedt uitkomst door een ankerstang van vezelversterkt kunststof in een dijkkern te plaatsen. De stabilisatoren leveren extra krachten tegen het bezwijken van de dijk.

De voordelen

De vernagelingstechniek is een oplossing voor locaties waar weinig ruimte is voor een dijkverbreding. Of voor beeldbepalende dijken zoals die in de Watergraafsmeer. Pieter Bart: “Hier wilden bewoners het dijkaanzicht behouden. Dankzij de nieuwe methode behoudt de dijk zijn bestaande vorm en kunnen bomen blijven staan. Het aanbrengen van de ankers kost minder tijd en zorgt voor minder overlast. Een ander voordeel is dat elk anker 24/7 gemonitord wordt.”

De ontwikkeling van de JLD-Dijkstabilisator werd mede gefaciliteerd vanuit het innovatieprogramma ‘Macrostabiliteit’ van het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP).