Na 5 jaar ontwikkeling was het woensdag 17 oktober eindelijk zover: de start van het eerste werk met de JLD-Dijkstabilisator. Onder grote belangstelling van waterschapsbestuurders, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en omwonenden is het startschot gegeven voor de Dijkversterking Ringdijk Watergraafsmeer met de JLD-Dijkstabilisator.

Dijkversterking met JLD-Dijkstabilisator

Afgelopen jaren is er hard gewerkt door een team van ingenieurs van Antea Group om de JLD-Dijkstabilisator van een idee tot een uitvoerbare dijkversterkingstechniek te brengen. Voor het uitwerken van de JLD-Dijkstabilisator zijn in 2015 full scale bezwijkproeven uitgevoerd. Op basis van de inzichten uit die proeven zijn een veiligheidsbenadering, ontwerp- en beoordelingsmethode afgeleid en is specialistisch materieel ontwikkeld voor de plaatsing.

Veiligheid realtime monitoren

Uniek is ook dat de JLD-Dijkstabilisator de enige versterkingmethode is met een lifecycle monitoringssysteem. Door elke dijkstabilisator te monitoren is de veiligheid van de dijk realtime te volgen en weet de dijkbeheerder exact wanneer onderhoud noodzakelijk is.

Kernwoord binnen de ontwikkeling is samenwerking. Juist door de samenwerking met JLD-International, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (POVM), Deltares en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is het gelukt om binnen 5 jaar een ontwerp-, realiseer- en beheerbare dijkversterkingsmethode te ontwikkelen.

Innovatie in dijkversterking

De JLD-Dijkstabilisator is een duurzame, flexibele en innovatieve oplossing die is ontwikkeld om dijken in de kern te versterken. Doel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is om dijken beter, sneller en goedkoper te verstevigen. Het plaatsen van de JLD-Dijkstabilisator heeft minder invloed op de omgeving dan het heien of trillen van damwanden of steunbermen en zal dus minder overlast aan de omgeving veroorzaken.