In opdracht van Waternet heeft Antea Group een R&D-project uitgevoerd rondom ‘het nieuwe ontwerpen’ en het integreren van 3D in het ontwerpproces. Toegespitst op nieuwe methode/ techniek om het proces van een dijkverbetering in een integraal programma vast te leggen.

Een uitstekende omgevingsmanagers-tool

Concreet heeft dit geresulteerd in een Virtual Reality-maquette van het Zwarte Pad in Amsterdam. De bestaande dijksituatie en het nieuwe dijkontwerp zijn gevisualiseerd en geplaatst in een omgevingsmodel. Met behulp van een VR-bril kan over de dijk genavigeerd worden en het verschil tussen huidige en toekomstige situatie bekeken worden.

Dit heeft een uitstekende omgevingsmanagers-tool opgeleverd. Met deze techniek kunnen omwonenden een meer realistisch en ruimtelijk begrip vormen van de nieuwe situatie en beter geïnformeerd worden over de impact van de dijkverbetering op de leefomgeving.