Antea Group en CB5 hebben in opdracht van de Provincie Noord-Holland een schetsontwerp en een visualisatie gemaakt van een rotonde en Largas Verkeersplein. De provincie legt op de Provincialeweg N504, tussen de Westelijke Randweg en de Roskamsluis in Noord-Scharwoude, een zogenaamd LARGAS-verkeersplein en een rotonde aan. Het verkeersplein komt ter hoogte van het kruispunt N504 met de Dorpsstraat/Voorburggracht. De rotonde wordt aangelegd op de kruising Spoorstraat/Oostelijke Randweg.

Wat is een LARGAS?

Een LARGAS (LAngzaam Rijden GAat Sneller) is een oplossing waarbij via een verkeersplein voorrang wordt gegeven aan de hoofdrijrichting. Het linksafslaand verkeer voegt via een uitvoegstrook aan de binnenzijde uit.
Een LARGAS-verkeersplein verbetert de verkeersveiligheid en doorstroming. Bovendien is er veel minder sprake van afremmend en optrekkend verkeer. Dit zorgt voor een beter leefklimaat door minder  geluidsoverlast en uitlaatgassen. Daarnaast leidt de LARGAS tot lagere snelheden, maar wel tot een continue doorstroming van het verkeer. Langzaam verkeer kan veilig oversteken bij zowel de Dorpsstraat, via een brede middenberm, als op de Voorburggracht.

Waarom een LARGAS en een rotonde?

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de knelpunten van en mogelijke oplossingen voor de kruispunten Dorpsstraat/Voorburggracht en Spoorstraat/Oostelijke Randweg met de N504. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is het verbeteren van de doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Met de LARGAS en de rotonde verbeteren we de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming in en rond Langedijk. Nu én in de toekomst.

Verbreding

Het aan te passen eerste traject begint bij de rotonde Pontweg bij Den Burg en loopt tot aan rotonde  Ruigendijk. De algemene veranderingen voor het gehele 5,5km lange traject zijn een verbreding van de weg van 5,50m naar 6,00m met aan beide zijden een halve meter grasbetontegels. Het fietspad wordt overal  3,00m breed en krijgt een in de landelijke omgeving passende zandkleurende verharding van asfalt en schelpen. De breedte van de bermen wordt ten minste 1,50m. Het uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk binnen bestaande watergangen en perceelgrenzen wordt gebleven.