Het Technisch Weekblad publiceerde op 3 december 2019 een artikel met de titel: "Goede vraag: verpesten navigatie-apps de leefbaarheid in woonwijken?". Hierin benoemde zij het probleem dat navigatie-apps zorgen voor meer sluipverkeer op routes die daar niet voor bedoeld zijn en dat is gevaarlijk. Ook benoemde zij onze oplossing: Smooth Traffic Management.

Smooth traffic management

Smooth Traffic Management is het concept waarbij bestaande navigatiesystemen slimmer en multifunctioneler worden gemaakt.  Hierbij wordt een route niet alleen bepaald op basis van reistijd maar er wordt ook rekening gehouden met de leefomgeving (denk aan luchtkwaliteit, veiligheid, geluid), zodat de kwaliteit van de leefomgeving in de stad kan worden verbeterd. Het doel van het systeem is niet alleen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren maar ook de beleving van mensen hiervan.

Ons ultieme doel is om Smooth Traffic Management te integreren in zelfrijdende auto’s. Op dit moment bepalen de zelfrijdende auto’s ons straatbeeld nog niet. Met de slimmere navigatiesystemen kan er ook op kortere termijn een positief effect op de leefomgeving worden bereikt. Dit effect is het grootst wanneer zo veel mogelijk mensen gebruik maken van het systeem.Het STM systeem adviseert de gebruikers op zo’n manier, dat negatieve leefbaarheidseffecten van verkeer in het netwerk of op specifieke locaties gereduceerd worden.

Technisch Weekblad