1 maart 2018 - Onderzoek door Antea Group en ViNotion in opdracht van Rijkswaterstaat wijst uit dat drones veiliger, flexibeler, beter controleerbaar en uiteindelijk goedkoper zijn dan handmatige tellingen. “Zeker voor grotere kruispunten biedt dit enorme meerwaarde. Naast de tellingen zijn de beelden ook toepasbaar om de verkeersveiligheid te beoordelen of aanvullend onderzoek naar het weg ontwerp te doen.” Aldus Roel Brandt, projectmanager Smart Mobility bij Antea Group.

Hoge nauwkeuringheid

Eén drone telt nu evenveel als vier mensen en dat met een zeer hoge nauwkeurigheid. Verder wordt de software door ‘deep learning’ steeds sneller en beter in het herkennen van de vorm van voertuigen en kan zo zeer accuraat tellen. Binnenkort tellen we dus misschien wel een heel kruispunt in één keer. Daarnaast zijn de verzamelde data geschikt voor diverse andere analyses. Op de beelden zien we hoé automobilisten rijden, waar ze rare bochten maken, hoekjes afsnijden en onzeker worden. Dit biedt veel inzicht en aanknopingspunten voor verbeteringen.

Met een kabeldrone zijn op 12 oktober 2017 voor het eerst opnamen nabij een rijksweg gemaakt die vervolgens digitaal geanalyseerd zijn. De resultaten van het onderzoek laten een nauwkeurigheid van 97% zien, vergelijkbaar met een handmatige telling.

Antea Group ontwikkelt in komende projecten samen met ViNotion de inzet van drones voor verkeersonderzoeken. ‘Naarmate we meer tellingen uitvoeren, neemt de functionaliteit van de software alleen maar verder toe en verbreden we het toepassingsveld.’ Aldus Azem Kariman, Sales Manager bij ViNotion.

 

Bewezen: één drone telt voor vier mensen verkeer op kruispunt

Voor meer informatie

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. We combineren hoogwaardige kennis met een pragmatische aanpak. We maken oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. We opereren doelgericht en met oog voor duurzaamheid. Zo anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 65 jaar.

Download hier het hele persbericht