Drones hebben de potentie om files te verminderen, om havens automatisch te inspecteren en te beveiligen en medicijnen altijd op het juiste tijdstip af te leveren. Om te zorgen dat dit op een veilige, efficiënte en maatschappelijk gewenste manier gebeurt hebben toonaangevende partijen vandaag op de Amsterdam Drone Week de handtekening gezet voor de oprichting van de Dutch Drone Delta.

Ambitie voor Nederland

De Dutch Drone Delta richt zich op het benutten van kansen voor Nederland op het gebied toekomstig personen vervoer door de lucht (Urban Air Mobility) en drones. Het consortium gaat aan de slag met de essentiële vereisten voor een succesvolle integratie van drones en Urban Air Mobility (UAM) in onze samenleving, waaronder maatschappelijke acceptatie en de veilige integratie in het luchtruim. Door het inzetten van drones voor medische transporten, beveiliging en inspecties van onze havens en uiteindelijk het vervoer van vracht en personen door de lucht kunnen drones hun meerwaarde tonen aan het grote publiek.

Veilige integratie

De basis van de samenwerking is gericht op een veilige integratie van drones en UAM op een sociaal duurzame en economisch haalbare wijze. Volgens de partners is Nederland goed gepositioneerd om een leidende rol te vervullen, met de rijke historie in de luchtvaart, het innovatieve karakter en de wil om samen te werken. Zo kan er veel worden bereikt.

Roel Brandt, projectmanager Planvorming & Mobiliteit bij Antea Group: "We zijn al ruim 5 jaar actief met de toepassing van drones in onze dienstverlening. Verkeer wordt met drones gemonitord, kunstwerken worden geïnspecteerd en bouwprocessen worden gemanaged. Het toepassen van drones voor het vervoeren van goederen en mensen is de volgende stap. Ook op dit vlak van Urban Air Mobility zijn wij actief. We richten ons op de impact van drones op de fysieke leefomgeving, hét domein van Antea Group. Deelname als kernpartner van het Dutch Drone Delta past daarom ook goed bij onze organisatie. We vertrouwen erop dat samen met de andere partijen binnen dit ecosysteem de volgende stap naar het veilig en duurzaam benutten van het luchtruim versneld gemaakt kan worden."

Vijf tracks

Dutch Drone Delta gaat vanaf 1 januari 2020 aan de slag met de volgende vijf tracks:

  • Track 1: Maatschappelijke meerwaarde en sociale acceptatie;
  • Track 2: Autonome lange afstandsvluchten;
  • Track 3: Veilige integratie van bemand en onbemand verkeer;
  • Track 4: Bezorging middels drones;
  • Track 5: Vervoer van vracht en personen tussen en binnen steden.

Nederlandse coalitie

De coalitie bestaat uit partners die naast een financiële inbreng, de benodigde kennis, kunde, ervaring en slagkracht hebben om toepassingen met drones te realiseren en te werken aan de toekomst van Urban Air Mobility. De partners zijn onder meer KLM, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), Royal Schiphol Group, Port of Rotterdam, KPN, a.s.r. schadeverzekeringen, RAI, Connekt, Antea Group, Space53, Koninklijke NLR, AirHub en Rijkswaterstaat.