Ga naar hoofdinhoud
Een gezonde leefomgeving in toekomstbestendige deltasteden
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent
Businesslijn

Leefomgeving

Heb je vragen?

Een gezonde leefomgeving in toekomstbestendige deltasteden

Op dit moment leeft 50% van de wereldbevolking in stedelijke delta’s. Wij in Nederland ook. Dat vraagt om een frisse kijk op stedelijke vraagstukken. Een goed doordacht plan met aandacht voor een prettige, gezonde en veilige leefomgeving. Daarom zetten we onze kennis van ruimtelijke planning, watermanagement en stedenbouw in, verbinden belangen en komen met integrale oplossingen voor toekomstbestendige stedelijke delta’s.

Routekaart voor stedenbouw

Ruimte is kostbaar. Zeker in een klein land als het onze. Maar hoe richten we onze leefomgeving in met aandacht voor gezondheid én economische doelstellingen? En wat betekent de komst van de Omgevingswet voor het ‘inkleuren’ van een gebied? Denk met ons mee over een betaalbare samenleving met oog voor mens en maatschappij, economische groei, natuur en water. Samen met overheden, bedrijven, ontwikkelaars en particulieren werken we aan een duidelijke routekaart voor succesvolle stedelijke planning en vastgoedontwikkeling.

Toekomstbestendige steden

De energietransitie, mobiliteitsvraagstukken en klimaatadaptatie. De opgaven die er liggen, maken de realisatie van stedelijke plannen uitdagend, maar niet onmogelijk. Daarom vertalen we ruimtelijke vraagstukken naar heldere keuzes en loodsen complexe afwegingen naar besluitvorming. Zo efficiënt en duurzaam mogelijk. Want dankzij die integrale aanpak komen we met antwoorden op de stedelijke vragen van de 21 ste eeuw.

Voor stedelijke vraagstukken werken we samen met de (landschaps)architecten en stedenbouwkundig ontwerpers van CB5.

Samen aan de slag met toekomstbestendige steden?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie