Het Rijk maakt ‘water en bodem sturend’ (WBS) bij de indeling van ons land. Dit hebben minister Harbers en staatssecretaris Heijnen uitgewerkt in de kamerbrief van 25 november 2022. Met duidelijke keuzes neemt het Rijk hiermee regie. Deze nationale beleidslijn betekent veel voor alle ruimtelijke ontwikkelingen. Maar wat betekent het concreet voor jouw gebied, project of organisatie?

Beleidslijn ‘water en bodem sturend’

Deze nationale beleidslijn beschrijft hoe we onze ruimtelijke ontwikkeling aanpassen aan water en bodem, in plaats van andersom. Het Rijk maakt structurerende keuzes die richting geven aan gebiedsprocessen en ruimtelijke programma’s. Naast een aantal harde eisen om Europese doelstellingen te kunnen halen (zoals de Kader Richtlijn Water), zet het Rijk onder het motto ‘comply or explain’ water en bodem vroeg op de agenda. In essentie geeft WBS richting aan:

  1. het herstellen van gezonde en duurzame bodem- en watersystemen;
  2. het omgaan met opgaven in zes verschillende gebiedstypen;
  3. het stimuleren van een vitale bodem;
  4. het beschermen van schoon en voldoende grondwater.

Waarom is dit belangrijk?

Het credo ‘niet alles kan overal’ wordt met deze beleidslijn concreet gemaakt. Op de onderstaande kaart hebben we alle gebieden ingetekend waar WBS directe gevolgen heeft. De conclusie: voor heel Nederland vormt WBS een belangrijk richtinggevend kader. WBS kan een hulpmiddel zijn, maar zal ook voor frictie zorgen. Wij trekken alvast de volgende belangrijke conclusies:

  • Het Rijk trekt een aantal harde lijnen over waar wel en niet. Dit geeft spanning met andere opgaven (zoals woningbouw), maar ook richting aan integrale afwegingen.
  • Water en bodem worden prioritair bij de evenwichtige toedeling van functies. Dit vraagt om het daadwerkelijk ontwerpen van ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de bodemstructuur en het watersysteem.
  • Afstemming van bovengrond op ondergrond – inclusief een slimme ordening van de ondergrond - wordt een nieuwe tak van ruimtelijke planning. Dit vraagt om nieuwe instrumenten en visie op het gebruik van de ondergrond.
  • Met WBS wordt adaptief beleid gevoerd: meebewegen met veranderende omstandigheden. Dit versterkt de transitie in het landelijk gebied.
  • Elk gebied kent zijn eigen opgaven vanuit WBS en een eigen spanningsveld met andere opgaven. WBS biedt daarmee kaders voor gebiedsprocessen, lokale en regionale programma’s en strategische keuzes.

Vervolg

Water en bodem sturend betekent niet dat je enkel kunt volgen. Door nu je strategie te bepalen, houd je regie op je eigen ambities. Anticiperen op WBS voorkomt dat je later terug naar de tekentafel wordt verwezen. We helpen graag om de impact van WBS op jouw gemeente, organisatie of project te bepalen. Vragen de structurerende keuzes om een geleidelijke transitie of directe transformatie, om een ontwerpoplossing of om een andere vorm van sturing? En wat betekent WBS voor lopende gebiedsprocessen en ruimtelijke ontwikkelingen? Met een helder stappenplan zorgen we voor handelingsperspectief en verankeren we WBS in jouw gebiedsstrategie. Benieuwd hoe we dat voor jou kunnen vormgeven? Vul dan onderstaand contactformulier in.

Meer informatie?

Water en bodem sturend betekent niet dat je enkel kunt volgen. Door nu je strategie te bepalen houd je regie op je eigen ambities.

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6 – Schoon water en sanitair, SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen, SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie, SDG 13 – Klimaatactie, SDG 15 – Leven op het land