Ga naar hoofdinhoud
Lucht en geluid
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Van luchtkwaliteit tot geluidhinder

Lucht en geluid spelen een belangrijke rol bij een prettige leefomgeving. Dat geldt zeker in ons land waar woongebieden, mainports, industrieën en infrastructuren in elkaars verlengde liggen. Antea Group ondersteunt overheden en bedrijven met brede expertise bij vraagstukken rondom luchtkwaliteit, geluid- of trillingshinder. We onderzoeken en monitoren, adviseren en realiseren.

Nieuwe technieken

Antea Group maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk, maar wel met respect voor wetten en regels, normeringen en belangen. Dit doen we op basis van de nieuwste technieken en inzichten op het gebied van luchtkwaliteit en geluidbeheersing, sensoring en datamanagement. Bijvoorbeeld bij geluidhinder: Antea Group beschikt over een doeltreffend systeem voor het uitvoeren van geluidmetingen, registratie, beheer en visualisatie van meetdata.

Stikstof en geur

Antea Group ondersteunt overheden en bedrijven ook op het gebied van stikstofdepositie. Van berekenen en informeren tot beoordelen en analyseren: inmiddels hebben wij een grote hoeveelheid maatgevende projecten rondom dit actuele thema succesvol afgerond. En zeker niet onbelangrijk: we volgen de wetgeving op de voet. Zo helpen wij bij besluitvorming die ook de toets van de Raad van State kan doorstaan. Met de inzet van onze geurspecialisten maken we onder andere de effecten van geurbelasting inzichtelijk en zorgen we voor de juiste invulling van het aspect geur in uw procedure.

Voor vragen, informatie of een afspraak over Lucht en Geluid:

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie