Op het Zeeburgereiland te Amsterdam is in 2019, in opdracht van sector Afval & Grondstoffen van de gemeente, een tijdelijk afvalpunt gerealiseerd. Gezien de woningbouw in de nabije omgeving was geluidsoverlast voor de bewoners een belangrijk issue. Tevens moest worden voldaan aan de geluidsnormen die worden gesteld in het Activiteitenbesluit voor milieustraten.

Geluidsberekening

Naast het ontwerp  en voorbereiding van dit tijdelijk afvalpunt zijn ook alle onderzoeken t.b.v. de vergunningaanvraag door Antea Group gemaakt, waaronder de geluidsberekening. Daaruit bleek dat in eerste instantie de geluidsemissies de normen zouden overschrijden. Uit onderzoek is gebleken dat door het toepassen van containershields onder de containers het contactgeluid tussen de container en ondergrond wordt gereduceerd.

Dé oplossing

Dat was dé oplossing om binnen de geldende geluidsnormen te blijven, zonder de bedrijfsvoering daarvoor te moeten aanpassen of geluidswerende maatregelen te moeten treffen. Dit bespaarde duizenden euro’s. Bijkomend voordeel was dat de positie van de containers werd gemarkeerd en de vloeistofdichte verharding werd beschermd tegen de hoge puntlasten van de containerwielen.