De acht gemeenten waarvoor afvalbedrijf AVRI werkt, kiezen voor ‘omgekeerd inzamelen’. Geen restafvalcontainers meer aan huis, maar inzameling via ondergrondse containers. Dit betekent dat er voor zo’n 96.000 huishoudens zevenhonderd ondergrondse containers geplaatst moeten worden. Maar welke locaties zijn hiervoor het meest geschikt…? 

Een flinke puzzel

Een flinke puzzel. Vooral omdat er negentien richtlijnen van invloed waren op de locatiekeuze. Denk aan de aanwezigheid van kabels en leidingen, bomen, parkeerplaatsen en waterkeringen. Daarnaast mocht de afstand van een container tot een perceel nooit meer dan 250 meter bedragen. ‘Ook wilden de acht AVRI-gemeenten alle locaties binnen enkele maanden in kaart hebben en per locatie een goede onderbouwing voor de locatiekeuze laten zien’, vertelt Mark van den Kieboom die het project met z’n collega Albert Werner begeleidde.

Locaties binnen twee maanden in beeld

AVRI schakelde Antea Group in om die locaties in beeld te brengen. Het door Antea Group ontwikkelde Avis-systeem speelde een cruciale rol in de oplossing. Albert Werner: ‘In dit informatiesysteem hebben we data uit allerlei bronnen samengebracht: zoals kabels en leidingen, dijkzoneringen, perceelgrenzen. Aan de hand van negentien richtlijnen genereerde Avis de meest geschikte locaties voor de ondergrondse containers. Dit stelde ons in staat om in korte tijd een voorstel voor ruim 700 locaties te maken.’

GIS-viewer

Die locaties werden vervolgens uitgebreid tegen het licht gehouden. Dankzij de GIS-viewer van Avis kon op elke locatie worden ingezoomd. Van den Kieboom: ‘Chauffeurs van AVRI konden locaties beoordelen op bereikbaarheid: is er voldoende ruimte voor een vrachtauto, is het een logisch punt in de route? Ook specialisten van de gemeentes keken kritisch mee: worden er niet onnodig parkeerplaatsen opgeofferd, raakt de container geen beeldbepalend openbaar groen..? Waar nodig hebben we alternatieve locaties aangedragen.’

Inwoners aan zet

Vervolgens waren de inwoners aan zet. Elk huishouden kreeg een brief met daarin een foto van de beoogde locatie van ‘hun’ container. Ook inwoners konden deze locaties online bekijken in de Avis-viewer. Deze informatie vormde de input voor de 27 inloopavonden die de AVRI organiseerde. Antea Group was hierbij aanwezig voor de technische toelichting. Bezoekers konden onder meer vragen stellen over het hoe en waarom van de locatiekeuzes.  

Data met een GIS-oplossing

De komst van de containers was soms een gevoelig onderwerp. Werner: ‘Niemand staat te springen om een container voor z’n deur. Dankzij Avis konden we wel duidelijk maken waarom we voor bepaalde locaties kozen en waarom andere plekken minder geschikt waren. Na de inloopavonden kwamen er de nodige reacties en bezwaarschriften binnen. Hiernaar is zorgvuldig gekeken. Waar nodig zorgde Antea Group voor een grondige technische onderbouwing. In een aantal gevallen werd op basis van gegronde redenen alsnog voor een alternatieve locatie gekozen.

Meerwaarde voor de aannemer

Avis bleek ook van meerwaarde voor de aannemer. Die kon de Avis-data meenemen in zijn werkvoorbereiding. Eind 2018 startte de aannemer met de aanleg van de eerste containers. In de loop van 2019 stonden voor de aanleg van de meeste ondergrondse containerlocaties de seinen op groen. Van den Kieboom: ‘We hebben laten zien dat data in combinatie met een GIS-oplossing een waardevolle toevoeging is. Data helpt om slimmer te werken en betere keuzes te maken. Hiermee kun je in korte tijd een data-intensieve vraag omzetten naar resultaat.’