Antea Group heeft onlangs een vierjarige raamovereenkomst GIS-dienstverlening afgesloten met Rijkswaterstaat. GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Binnen deze dienstverlening kan bestaande GIS-data worden bewerkt of uitgebreid met elders beschikbare of door opdrachtgever aangeleverde informatie.

GIS

Het contract gaat over alles wat je met geografische data kunt doen: van het verzamelen, invoeren, bewerken en analyseren tot het visualiseren en presenteren. Met deze overeenkomst wil Rijkswaterstaat continuïteit op het gebied van GIS-producten, -analyses en presentatie en ontwikkeling van complexe WebGIS-omgevingen waarborgen. Rijkswaterstaat voorziet binnen dit contract een toename van de bouw van complexe GIS-website-configuraties, gebaseerd op GeoWeb.

De komende maanden bereidt Antea Group zich voor op de start van de werkzaamheden met het opzetten van de projectorganisatie. Daarnaast wordt een ontwikkelomgeving voor GIS-website-configuraties ingericht die volledig aansluit op de RWS GeoWeb-omgeving. Met deze overeenkomst wordt de samenwerking met Rijkswaterstaat verder uitgebouwd.