Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group gaat namens Rijkswaterstaat aan de slag met de planuitwerking en contractvoorbereiding voor de uitbreiding van de oostelijke parallelbaan op de snelweg A73 bij Zaarderheiken. Het doel is om de doorstroming in en rondom Venlo te verbeteren.

Knooppunt Zaarderheiken

Het verkeer bij knooppunt Zaarderheiken op de oostelijke parallelbaan van de snelweg A73 in noordelijke richting loopt vaak vast. De voornaamste oorzaak van de files is dat er op de parallelbanen van de A73 maar één doorgaande rijstrook is. Projectmanager Jeroen Maas legt uit wat er nu gaat gebeuren: “Op de oostelijke parallelbaan komt een extra rijstrook om de doorstroming en veiligheid op de A73 richting de snelweg A67 te verbeteren. Hierdoor blijft de regio Venlo een aantrekkelijk gebied voor bedrijven en inwoners. Volgens planning wordt eind 2019 het ontwerptracébesluit gepubliceerd. In 2020 volgt dan het tracébesluit en in 2021 en 2022 zullen de werkzaamheden plaatsvinden.”

(Ontwerp) Tracébesluit

Antea Group heeft ruime ervaring met dit soort grote integrale projecten. Zij maakte onder andere het (ontwerp)tracébesluit voor de A27 tussen Houten en Hooipolder, de N18 en de Rijnlandroute. Voor de N35 tussen Nijverdal en Wierden maakte hetzelfde projectteam het (ontwerp)tracébesluit en het aanbestedingsdossier middels optimale projectbeheersing. Dit project sluit goed aan bij de ambities van Antea Group in Zuid-Nederland. Stijn van Rijen, projectmanager Antea Group: “We stimuleren nu al het werken aan duurzame en integrale oplossingen voor onze leefomgeving vanuit onze zogenoemde Hotspot in Eindhoven. De verbreding van de oostelijke parallelbaan van knooppunt Zaarderheiken is weer een mooi voorbeeld, waarin vele disciplines vanuit het ingenieursbureau gaan samenwerken.”

Combinatie prijs en kwaliteit

Rijkswaterstaat selecteerde bij deze aanbesteding op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit, ook wel Economische Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. EMVI helpt om de innovatiekracht en de creativiteit van de markt beter te benutten. De plannen van de ingenieursbureaus zijn onder andere beoordeeld op de criteria kwaliteits- en omgevingsmanagement. Antea Group maakte een aanbieding die uitstekend aansloot bij de wensen van Rijkswaterstaat.