Antea Group heeft een overeenkomst gesloten met Rijkswaterstaat om de technische backoffice te verzorgen voor de realisatie van het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2. Deze overeenkomst geldt van september 2019 tot december 2024.

Ombouw zuidelijke ringweg

Onder de noemer Aanpak Ring Zuid hebben de gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Rijk samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. Het plan moet de stad beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder maken. Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2 wordt gekenmerkt door het langlopende karakter en de technische complexiteit in een stedelijke omgeving.

Technische expertise

Voor dit project leveren wij technische ondersteuning. Daarnaast vervaardigen we producten voor de Technisch Manager en het technische team. Hierbij leveren we technische expertise op onder andere de volgende deskundigheidsgebieden:

  • Civiele techniek;
  • Wegenbouw;
  • Geotechniek;
  • Industriële automatisering;
  • Verkeerssystemen;
  • Bediening & besturing.

Om alle technische expertise te kunnen bieden werken we samen met Fugro, D&F, Unihorn en Mijnsen Dynamische Mobiliteit.