We zijn te gast in de Verkeerspost van Rijkswaterstaat in Nijmegen. Vanuit deze plek, die in de omgeving ook wel bekend staat als de Walvis, houdt Rijkswaterstaat het scheepvaartverkeer scherp in de gaten. En dat is gezien de lage waterstanden maar goed ook.

440 km aan vaarwegen

Projectmanager Erin Hoogenboom legt uit dat in de provincies Gelderland en Overijssel maar liefst 440 km aan vaarwegen is. “In dit gebied zijn 12 sluizen, 70 bruggen en een aantal gemalen en stuwen. Je zult begrijpen dat er diverse projectteams van Rijkswaterstaat actief zijn in de omgeving. Een aantal van die teams is of gaat aan de slag met ISIP. Met een betere integrale samenwerking als resultaat!"

"Het ISIP-leertraject heeft ons veel gebracht"

Erin Hoogenboom, projectmanager Rijkswaterstaat: "Samen met mijn team ben ik vorig jaar september gestart met het ISIP-traject. ISIP staat voor Integrale Samenwerking in Projecten. Wij waren het allereerste team. Toen ik er anderhalf jaar geleden begon, was er ruimte voor verbetering in de samenwerking binnen het team, maar ook met de beheerder. Het ISIP-leertraject heeft ons veel gebracht. We zijn als een hechter team gaan samenwerken en communiceren. 

We hebben allemaal grote stappen gemaakt. Geweldig om te zien. Er is veel meer waardering ontstaan voor mensen met een afwijkende mening. De verschillen worden nu omarmd. Teamleden voelen veiligheid en vertrouwen. Het houdt bovendien niet op nadat het ISIP-traject is afgerond, want we blijven met elkaar experimenteren in de samenwerking. We beginnen tegenwoordig elk overleg met drie minuutjes stilte om na te denken over wat je wilt communiceren en hoe je dat wilt doen.

Als je ziet wat dát doet voor een overleg. Je bent twee keer zo snel klaar. In plaats van langdurig vergaderen, gaan we nu veel eerder samen met de beheerder en de aannemer aan de slag. Samenwerken wordt steeds meer samen werken. Daar krijgt iedereen energie van."

ISIP = Integraal Samenwerken In Projecten

  • Het leertraject ISIP werd ontwikkeld in co-creatie tussen Rijkswaterstaat en Antea Group;
  • ISIP bevordert de interne en externe samenwerking;
  • ISIP startte in 2016 en loopt tot en met 2020;
  • 17 teams van Rijkswaterstaat doorlopen momenteel het ISIP-traject;
  • 11 teams willen er snel mee aan de slag;
  • 60 (praktijk)trainers, gastsprekers, coaches en een backoffice begeleiden de teams;
  • Alle organisatieonderdelen zijn betrokken, zowel bij Rijkswaterstaat als bij Antea Group.

Integrale samenwerking binnen en buiten projectteams

Erik Keehnen, senior adviseur Rijkswaterstaat, integraal productmanager, teamcoach en trainer ISIP: "Het leertraject ISIP is ontwikkeld om de integrale samenwerking binnen en buiten projectteams te vergroten. Een integrale aanpak binnen een leer-werktraject vonden wij als opdrachtgever vanaf het begin noodzakelijk. Dit betekende ook wat voor de wijze waarop wij zelf wilden samenwerken in de opzet en uitvoering van dit project.

Samen met een brede vertegenwoordiging vanuit de RWS-organisatie hebben wij destijds de randvoorwaarden opgesteld. De aanpak van Antea Group sprak ons meteen aan. Zij benadrukten het belang van een leerervaring voor het gehele team en wilden samen met ons ISIP invullen en uitvoeren. Dat was mooi, en past goed bij de koers die Rijkswaterstaat is ingeslagen om de samenwerking met de markt steeds meer op te zoeken.

Bij Rijkwaterstaat werken meer dan 100 Integrale Project Managementteams (IPM-teams) aan de aanleg en het onderhoud van onze weg-, vaarweg- en watersystemen. Deze IPM-teams bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende vakdisciplines, ook wel rolhouders genoemd, en hun adviseurs. Projectteams zijn altijd op zoek naar de optimale interne en externe samenwerking. Er wordt gezocht naar gezamenlijke belangen van stakeholders als de provincie, de waterschappen, gemeentes en omwonenden. Daarom legt ISIP de focus op interactie en samenwerking. Dat is altijd relevant, maar in deze tijd misschien wel meer dan ooit. Neem de huidige situatie met de historisch lage waterstanden, die zich hier afspeelt. Een treffend voorbeeld van de absolute noodzaak van goede samenwerking."

Ontwikkeling en uitvoering in co-creatie

Nancy Polet, senior adviseur Antea Group, integraal productmanager, teamcoach en trainer ISIP: "Elk team van Rijkswaterstaat kan meedoen aan ISIP. Je schrijft je in als team, zodat de dagelijkse werkpraktijk dichter bij de leerervaring wordt gebracht. Teams die deelnemen, doorlopen een leertraject van ongeveer negen maanden. In deze negen maanden volgen deelnemers zowel met hun eigen team als individueel een maatwerkprogramma.

Het team bepaalt als één geheel zowel de gezamenlijke route als de route van elk individueel teamlid. De individuele deelnemer komt tijdens zijn leerroute ook in aanraking met leden van andere deelnemende teams, wat een interessante kruisbestuiving oplevert. Drie keer heeft het team een bijeenkomst voor reflectie. Deze bijeenkomsten worden door twee teamcoaches begeleid; één teamcoach van Rijkswaterstaat en één van Antea Group. Dit is ook het geval bij alle individuele onderdelen die gevolgd worden.

De kracht van ISIP is dat het niet alleen volledig in co-creatie is ontwikkeld, maar ook zo wordt uitgevoerd. Als je mensen beter wilt leren samenwerken, moet je zelf immers het goede voorbeeld geven."