Antea Group ondersteunt Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (GPO) bij het structureren en beheersen van het project 'Renovatie 1e Heinenoordtunnel'. Dit doen we vanuit de nieuw gevormde adviesgroep Projectbeheersing die sinds 1 december jl. actief is. Gedurende de gehele contractvoorbereiding- en aanbestedingsfase is Antea Group verantwoordelijk voor het leveren van integrale projectbeheersingsproducten van de eerste tunnelrenovatie uit het programma Vervanging en Renovatie in de provincie Zuid-Holland. Daarmee vormen de werkzaamheden en resultaten van dit project een voorbeeld voor toekomstige (tunnel)renovatie projecten.

Complex project

“De renovatie van de 1e Heinenoordtunnel is een zeer complex project en we vallen met onze neuzen in de boter”, vertelt Martijn Verwoerd. “Op dit moment is het projectteam van Rijkswaterstaat enorm hard bezig om de maatregelen voor de bereikbaarheidsopgave in beeld te krijgen. Daarmee krijgt RWS inzicht in hoe de tunnelrenovatie het beste uitgevoerd kan worden. Tevens is per 1 september het ingenieursbureau gestart met het schrijven van de contractspecificaties voor de tunnelrenovatie. Begin 2019 staat de eerste kwaliteitstoets van het Aanbestedingsdossier gepland, een zeer drukke periode dus”.

Structuur versus dynamiek

Om dit complexe proces te beheersen ondersteunt Antea Group middels het leveren van integrale producten uit de productencatalogus voor projectbeheersing zoals de PPI-planning, het risicodossier, het verzorgen van de T-rapportage (interne voortgangsrapportage) en het volledige Projectkwaliteitssysteem inclusief Work Breakdown Structure (WBS). Antea Group verzorgt tevens diverse producten om de onvermijdelijke wijzigingen in de dynamiek van een dergelijk complex project vroegtijdig op te kunnen vangen. Denk hierbij aan brown-paper sessies of scenario-analyses. Dit soort sessies worden in nauwe samenwerking met de strategische adviseurs projectbeheersing van RWS georganiseerd.

Volgens Martijn Verwoerd zit daar onze meerwaarde voor Rijkswaterstaat: “We doen wat nodig is om het projectdoel te bereiken. Dat is ook gebleken in de EMVI-beoordeling. Onze aanpak werd beoordeeld met de hoogste kwaliteitswaarde. Ondanks de hoogste prijs hebben we het werk daardoor alsnog gewonnen”.