Na een renovatie van nog geen 6 maanden is op 26 augustus de Koningstunnel in Den Haag weer open. Door de renovatie voldoet de tunnel aan de huidige wet- en regelgeving door vervanging en uitbreiding van de veiligheidsvoorzieningen. Om de vernieuwde tunnel goed te kunnen bedienen en veilig te kunnen beheren heeft Antea Group in samenwerking met o.a. partner NedMobiel het OTO-traject (Opleiden Trainen Oefenen) mede vormgegeven en uitgevoerd. Antea Group verzorgde de opleiding aan de Tunneloperators en de Officieren van Dienst van de gemeente Den Haag en de hulpdiensten.
 

Procedures en Communicatie

Om de tunnel in zowel verwachte als onverwachte omstandigheden veilig te houden, is communicatie cruciaal. Wie, wanneer en hoe geïnstrueerd moet worden is dan ook uitvoerig aan bod gekomen tijdens de opleiding. Het functioneren van de tunnel – ‘tunnelgedrag’ - en aandacht voor de handelingen die genomen moeten worden om een situatie veilig te stellen of een tunnel weer vrij te geven stonden centraal. Om de lesstof levendig te maken is gebruik gemaakt van een virtueel tunnelmodel, een tunnelbezoek en verschillende tafeloefeningen.

Ontwikkelend Opleiden

Tijdens het opleidingstraject is continue het lesmateriaal bijgeschaafd aan de hand van nieuwe inzichten en praktijkervaring van de deelnemers. Deze waardevolle lessen zijn vervolgens verwerkt in het bronmateriaal van de gemeente Den Haag dat zodoende verrijkt is. Dit zorgt ervoor dat niet alleen de kennis en kunde van de deelnemers verrijkt wordt maar ook de procedures bij de bron worden verbeterd. Dit is inmiddels de derde tunnel waar Antea Group heeft bijgedragen aan het OTO-programma.