Op 5 februari is de Spaarndammertunnel opengesteld voor verkeer. De Spaarndammertunnel brengt daarmee doorgaand verkeer van en naar Amsterdam-centrum ondergronds. Bovengronds ontstaat hierdoor een mooi park dat de bestaande Spaarndammerbuurt met de nieuwe woonwijk Houthaven verbindt. Een bijzonder gegeven is dat de tunnel gerealiseerd is in de Spaarndammerdijk, een primaire waterkering.

Cruciale rol

Sinds 2006 is Antea Group intensief betrokken bij dit project. Vanaf initiatief tot en met het beheer en onderhoud van de tunnel vervult Antea Group een cruciale rol. Antea Group was geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk voor basisontwerp, contractvorming, bouwmanagement, projectbeheersing, OTO (opleiden, trainen en oefenen), samenstellen van het tunnelveiligheidsdossier (tunnelveiligheidsplan, bouwplan en veiligheidsbeheerplan), de aanvraag van de openstellingsvergunning en het omgevingsmanagement. Een schitterend en complex project in een dynamische omgeving. Bovendien is de samenwerking in dit tunnelproject met vele stakeholders van aannemer tot verkeersleider een voorbeeld voor andere tunnelprojecten. Het team van Antea Group is daarom ook bijzonder trots op dit resultaat!

Download het onderzoek Spaarndammertunnel Circulair

*Dit is een verplicht veld.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring